Universele wetten vs natuurkundige wetten

Universele wetten vs natuurkundige wetten

Goeie ‘s avonds. Ik begin inmiddels spijt te krijgen dat ik niet nog meer moeite heb gedaan op mijn wiskunde vroeger. Dan had ik nog wat meer natuurkunde kunnen volgen en had ik wellicht meer van deze materie gesnopen. Dus als ik in mijn verwoede pogingen om het volgende uit te leggen, fouten maak: lach me dan niet uit, maar help of zeg niets – mag ook. We gaan het hebben over die zogenaamde universele wetten, waarvan ontzéttend veel mensen geloven dat die er zijn. Niet alleen dat: ze denken dat ze erop leven en dat terwijl de natuurkunde soms iets heel anders zegt over hoe de zaken in elkaar steken. Die wetten, daarvan worden er zeven onderscheiden. Je kunt ze overal vinden, meestal net even iets anders uitgelegd, want één van die wetten is dat werkelijkheid subjectief zou zijn. Ik heb deze website even als uitgangspunt genomen. Dit is zoals de Rozenkruisers het zeggen.

Omdat deze theorie heel erg rondgaat, heb ik er uiteraard vrij hard op geoefend om ze te snappen en in mijn leven te integreren. Dat lukte alleen niet zo best, want bij mij werkte de truc niet. Later toen ik mijn praktijk begon, ontmoette ik steeds meer mensen, bij wie de truc óók niet werkte en dat waren mensen die er net als ikzelf te rationeel voor waren. Mensen bij wie het wél werkte, bleven er maar op hameren dat ik net zoals zij moest doen, want dán, ja dán zou ik óók succes hebben. Want dat trok je naar je toe en … laten we maar beginnen!

 

Wat zijn nou die zeven wetten?

1. Nou, ten eerste geloven mensen dat het hele leven uit een of andere Bron komt en dat alles met elkaar verbonden is. Ik kan er kort over gaan: dat heb ík nog nooit ervaren! Alleen voelde ik me in Griekenland meer verbonden met anderen dan hier, maar daar waren redenen voor: ik bén nu eenmaal meer Grieks, dus ik voel me daar meer thuis en daarbij is er daar meer verbondenheid tussen de mensen dan hier. Dat was omdat de cultuur toen nog niet kapot was. Nu is die verbondenheid er niet meer, na die verschrikkelijke crisis van de laatste 20 jaar en wel meer. Niks bron dus en toen ik in 2009 opeens de fijnstoffelijke wereld kon zien en dientengevolge het heelal kon overzien, bleek er ook geen levengevende bron te bestaan. Het spijt me! Heel eerlijk gezegd heb ik de natuurkunde – of welke wetenschap ook – daar ook nooit over gehoord.

2. Dan geloven zij dat er meerdere niveaus van werkelijkheid bestaan: de materiële en daarnaast meerdere subtielere. Die werkelijkheden zijn op dezelfde plek, zo wordt gezegd en we kunnen onze aandacht op al deze werkelijkheden richten, waardoor we er invloed op kunnen uitoefenen. Eh ja, er is inderdaad iets wat fijnstoffelijk of subtiel (mooi woord) wordt genoemd. Maar eigenlijk is dat geen andere werkelijkheid. Het is alleen wel zo dat negatieve mensen op dat gebied via natuurkundige wetten, waaronder die van de relativiteit, ongevraagd invloed uitoefenen op zichzelf en anderen. Als je zulke dingen doet, ja dan beïnvloed je de zichtbare realiteit op een onzichtbare manier. Klopt, maar dat is niet bedoeling in het leven en dat weet je best als je dit wel eens gedaan hebt! Alles wat bestaat, heeft gewoon frequenties van bestaan die we kunnen zien en andere die de meeste mensen níet kunnen zien. Maar er zijn mensen die er wél wat van meekrijgen door het te zien of te voelen.

Even de natuurkunde erbij, zoals beloofd. Daar kent men theorieën over energie en massa en over je die twee met elkaar kunt verwisselen. Het is allemaal nog niet helemaal goed bewezen, ook de relativiteitstheorie niet. Op zich erkent de natuurkunde heel fijne materie of massa wel, maar het is ongelofelijk moeilijk om die te meten en te bewijzen. Daarom moet je hiervoor voorlopig nog even helderziend zijn, hoe jammer het ook is. Ik kan je wel vast verklappen dat je energie en massa zeer zeker niet met elkaar kunt verwisselen. Energie is de bouwstof van alles wat bestaat, maar die wordt getransformeerd in massa of materie, zodra je er iets van brouwt. Ex-energie dus eigenlijk.

terpentijn-bommel
Ken je schilder Terpentijn nog uit Tom Poes? Een agressieve man, die echter uiterst fijne trillingen waarneemt wanneer hij schildert

3. Verder geloven deze mensen dat alles zou vibreren en bewegen, omdat alles energie is. Als je deze energiestroom blokkeert, dan volgen weerstand en moeite. Nou, toen ik dus voor de eerste keer de bovenwereld, die fijnstoffelijke wereld rondom ons weet je wel, te zien kreeg en het hele heelal door kon racen, deed ik dat natuurlijk gelijk. Hier kijken, daar kijken, overal voelen en zoeken … niks hoor! Geen vibratie! Stomverbaasd was ik, want letterlijk íedereen had me verteld dat alles vibreerde. Nope. Niets wat normaal of natuurlijk is, trilt of vibreert. Er was rust in het heelal. Maar mensen die dit geloof aanhangen, denken dus dat energie de weg van de minste weerstand zou volgen. Nee, energie is gewoon overal en die is niet zichtbaar, maar wel aanwezig.

Wat deze mensen eveneens geloven, is dat alles wat op ongeveer gelijke frequentie trilt, met elkaar meetrilt en dat noemen ze dan flow. Richt je je op problemen, dan trek je die naar je toe en richt je je op voorspoed, dan trek je die weer naar je toe. Nou, bij mijn weten betekent focussen op een probleem dat je het aan het oplossen bent. Ook heb ik zelf nog nooit meegemaakt dat een probleem zichzelf oploste, als ik het negeerde. Ja, tenzij ik een keer geluk had en een probleem door een nog groter probleem werd opgeslokt ofzo, maar anders niet hoor. Als je alleen maar voorspoed in alles wilt zien en ‘positiviteit’, dan ontken je de realiteit gewoon en kijk je door een roze bril. Toch lukt het deze mensen wel degelijk om op deze tegennatuurlijke manier een beter leven voor zichzelf in mekaar te flansen, dus ik ga er wat dieper op in.

Zij richten hun aandacht, die zij met de term ‘energie’ aanduiden, op iets wat trilt. En daar waar natuurlijke dingen en mensen níet trillen, doen geprogrammeerde dingen en mensen dat wél. Of dat déden ze eigenlijk, want nu is dat al jaren niet meer het geval. Als ze iets wat of iemand die vibreert, hebben gevonden, haken ze zich eraan vast. Maar alleen als het positief trilt, want anders is het iets (of iemand) wat iemand anders heeft laten trillen om een ander onheil te bezorgen. Ze laten zichzelf dan heel snel trillen en beweren dat ze dan ‘positief’ zijn. Nee, ze zijn niet positief, maar kunnen beter bij een ander van hun voorspoed graaien als ze sneller trillen. Dan nog even over dat trillen: ze bedoelen dus roteren hè? Kleine rondjes draaien en niet op en neer bewegen. Een boor die heel snel roteert, maakt sneller en gemakkelijker een gaatje in een muur immers.

Als je positief wilt zijn, op een normale manier een leuk leven wilt leiden en een beetje aardig mens wilt zijn in de omgang, moet je niet roteren! Nee, je moet op een hoger niveau van jezelf gaan zitten en dat betekent heel eenvoudig dat je bescheidener dient te zijn! Dalai Lama-stuff. Een fijner karakter creëren, niet fijner ‘roteren’ en dat dan bovendien ‘vibreren’ noemen. Als je een fijner karakter hebt en bescheiden wordt, heb je niet meer zo’n ego en vind je niet meer dat je er maar recht op hebt om overal de wereld om je heen te lopen scannen naar iets wat jou van buitenaf een beter leven kan geven. Je vindt jezelf dan niet meer zo belangrijk dat je zulke eisen stelt! En als je toch best graag succesvol wilt zijn, dan ga je daar gewoon je stinkende best voor doen: net als iedereen. Bescheiden en aardige mensen worden namelijk als veel en veel positiever gezien. Die krijgen geen baan omdat ze het eisen met dat geroteer waar mensen niet tegenop kunnen – hou je vinger maar eens tegen een draaiende boor; niet echt doen hè – maar omdat ze prettig in de omgang zijn.

4. Dualiteit: hierbij moet ik gelijk aan Jeugdzorg denken! Daar denken ze ook zo: ze denken namelijk dat als jij gewoon je verhaal vertelt aan hen over je gezin, dat jij dan zo’n uilskuiken bent dat je dat alleen maar subjectief kunt vertellen: vanuit je eigen perspectief. Ik ben echt laaiend geweest op zo’n tut van de Kinderbescherming, die me de les wel even ging lezen met haar 29 jaar over dat ik – ze kende me niet eens – niet in staat zou zijn om gewoon objectief de waarheid te kunnen vertellen. Nou … die rekende even buiten de waard, want ik ben er zelfs op afgestudeerd! En nog één: ik was het oneens met mijn hoogleraar, die dat hoogst amusant vond en heel moedig van mij. Veel mensen geloven klaarblijkelijk dat iedereen z’n eigen waarheid zou hebben en dat het onmogelijk is om gewoon de objectieve waarheid te zien zoals die is.

Sommigen gaan zelfs zover om te zeggen dat er geen objectieve waarheid ís. En ga daar maar eens tegenin, want dat geloof zit diep in ze geworteld! Dominante rechter hersenhelft, weet je nog? Die ziet niet het hele overzicht, want die maakt alles groot. De linker maakt alles klein en heeft daardoor wél het overzicht, maar als die niet krachtig werkt, ervaar je alles als een groot en heftig probleem en ga je manieren zoeken om met het leven om te gaan. Heel logisch hoor en ik snap het heel goed! Een goede oplossing daarvoor zou zijn om dan je linker hersenhelft te gaan trainen, omdat die vanzelf problemen kleiner maakt, maar dat mag niet in die contreien van spirituele mensen. Hoe dan ook: er is gewoon een objectieve waarheid en als je jezelf traint in rationeel denken, kun je die zien. Rationeel denken is niet ‘in je hoofd zitten en als een gek piekeren’, maar alles in de juiste proportie zien.

5. Ritme in de vorm van een spiraal. Het geloof zegt dat alles, het ganse leven dus, constant verandert en wel in de vorm van een spiraal. Als je daarmee meebeweegt, ga je mee in de flow. Dan hoef je niet na te denken enzo, lekker makkelijk. Ze geloven eveneens dat het om als mens te groeien nodig is om door periodes van chaos te gaan. Ik ben blij dat ik dit allemaal niet hoef aan te nemen, want wat zou het leven saai zijn, als alles iedere keer weer terugkwam! Als het leven zichzelf constant herhaalde. En als ik steeds weer in de chaos moest zitten. Gek zou ik worden, echt! Als je wilt groeien, zoek je gewoon een voorbeeld van hoe je graag zou willen zijn en dat ga je proberen na te doen. Als je dat met respect voor jezelf doet, creëer je een eigen versie van de eigenschap die je graag wilt leren. Gelukkig is het leven geen spiraal, maar een open geheel waar niets vaststaat en dat we met z’n allen samen kunnen vormgeven in iets magisch moois! De natuurkunde – de hele wetenschap – zegt ook niets over een spiraal, maar over open mogelijkheden.

6. Oorzaak en gevolg, ook wel karma genoemd. Alles wat je doet, heeft een oorzaak en ook een gevolg. Ja, normaliter wel ja, maar niet nu de hele wereld vol zit met geprogrammeerde mensen en gebeurtenissen! Ik haal de programma’s echter los en dan loopt het leven weer spontaan en wel. En ja: dán hebben je daden weer gevolgen. Loop je dan te stoken of te stalken, dan krijg je het lid op je neus om maar eens een voorbeeld te noemen. Help je anderen vooruit, dan word je gezien en krijg jij ook hulp wanneer jij dat nodig hebt. Maar ja, dan moet al die geprogrammeerde shit wel eerst verdwijnen en na tieneneenhalf jaar dag en nacht daaraan werken, is het nóg niet zover. Toch zal het nooit zo worden dat de ene actie de andere aantrekt. Er wordt gewoon vrijelijk op je gereageerd in een natuurlijke wereld, waar mensen niet de boel vast zitten te plamuren met dit soort wetten en een spiritueel sausje eroverheen.

fibonacci
Fibonaccischelp

7. Er zou een dynamisch evenwicht zijn, maar dat moet je wel éven zelf creëren. Is nog niet het gemakkelijkste dat je ooit gedaan hebt, want ga er maar aanstaan om helemaal zelf een balans te vinden middenin een overweldigende wereld van tegenstellingen. Alles bestaat uit twee schijnbare tegengestelde beginselen volgens deze vermeende universele wet: mannelijk en vrouwelijk. Mannelijk staat dan voor expansie en logica, terwijl vrouwelijk staat voor samentrekking, intuïtie en naar binnen kijken. Als je wilt groeien, moet je wel meer naar het vrouwelijke neigen, want dat zou integrerend zijn. Ik weet niet hoor, maar in de echte wereld leer je een betere of effectievere mens zijn, door steeds naar jezelf te kijken. Met liefde, maar wel je tekortkomingen ook ziend en verbeterend. Kritisch maar niet te hard voor jezelf en anderen. Dit is een ontzettend mechanische manier om te leven en je maakt het jezelf stúkken eenvoudiger als je spontaan bent.

Ik zie geen tegenstellingen overal waar ik kijk, maar ik zie mensen en omstandigheden die zijn zoals ze zijn. Die kan ik wel willen veranderen, maar dat zou een enorme berg stress binnenin me veroorzaken. Daarom doe ik dat alleen, wanneer dat heel hard nodig is. Anders zoek ik omstandigheden en mensen uit, waarvan ik denk dat ze meer bij me passen dan andere die ik tegenkom. Ik hoef mezelf ook niet te dwingen om in een keurslijf van middelmatigheid te zitten en al helemaal niet één gebaseerd op de gulden snede. Mooi ding trouwens hoor, zo’n schelp, dat wel. Als je gewoon jezelf bent, zul je zien dat je hoogst zelden in het midden zit tussen bijvoorbeeld lawaaiig en stil; dom en slim; aardig en hard enzovoort. Als je spontaan leeft, denk je daar niet eens over na, want dan denk je niet “Hoe kom IK over?”, maar “Hoe ben ik de ander het meest van dienst?”. Is dit dus bijvoorbeeld een situatie waarin ik hard moet optreden of is diplomatie meer op z’n plek? Dat hangt niet af van hoe jíj bent, maar van de situatie.

Ook hierbij heb ik weer een aardig muziekje. Met video erbij van de Italiaanse teevee, waar je heel hard om gaat lachen: de weergaloze Italiaanse zanger en komiek Adriano Celentano zingt één van zijn nummers samen met Eros Ramazotti. Hij haalt daarbij een grapje uit, waarop Ramazotti echt woedend reageert met zijn opgeblazen ego. Het nummer dat ze zingen, heet Il ragazzo della Via Gluck – de jongen uit de Geluksstraat. Niets is belangrijker in het leven dan humor! Celentano heeft dit nummer zelf geschreven in 1966, maar het is nog altijd een hit:

 

 

 

 

© Sophia Vassiliou

 

Geef gerust een leuke reactie / Please feel free to give a nice reaction

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.