header

 

The brain is wider than the sky”
Emily Dickinson, 1830-1886

Het onderwijs wordt met de jaren steeds strenger en tegelijkertijd chaotischer. Kinderen moeten zich steeds meer aanpassen aan leerkrachten en leraren, terwijl volwassenen steeds meer onderwijs op maat ontvangen. Je zou zeggen dat dat discriminatie is, maar het is juist zo dat veel leerkrachten in het basisonderwijs zich veel te veel zorgen maken om hun leerlingen. Leraren in het middelbare onderwijs maken zich vaak zorgen om het verlies van niveau, omdat hun leerlingen tegenwoordig veel meer vakken moeten volgen dan vroeger.

Kinderen moeten veel meer werkstukken maken dan vroeger, hebben allerlei projecten op school en onregelmatige lesweken. In al die onrust zijn de klassen er zeker niet kleiner op geworden dan ‘toen’ en terwijl het altijd al moeilijk was voor veel kinderen om school te volgen, wordt dat steeds lastiger in plaats van gemakkelijker.

Daarbij is er een miljoenenindustrie op gang gekomen: die van psychiatrische stoornissen. Als een kind even niet mee kan, heeft het gelijk een of andere stoornis en moet het aan de zware en niet ongevaarlijke medicatie. Als je ‘geluk’ hebt, wordt er dyslexie van gemaakt en krijgt je kind wat kleine voordelen bij het leren. Geen enkele psychiatrische stoornis of welke psychische ziekte ook is ooit wetenschappelijk aangetoond en het is dus erg kwalijk dat hier zo gemakkelijk over wordt gedaan in het onderwijs.

Zelf heb ik jarenlang een heleboel hoofden van mensen met en zonder deze zogenaamde stoornissen bestudeerd. Ik kwam erachter dat het geen ziektes zijn en ook geen psychische tekortkomingen, maar dat er puur fysieke oorzaken aan ten grondslag liggen. Bij dyslexie zijn bijvoorbeeld de beide hersenhelften niet goed met elkaar verbonden. Daardoor vergis je je gemakkelijk bij lezen en schrijven en kun je moeilijk automatiseren. Bij autisme werken de hersenhelften omgekeerd en moet je dus denken met je rechter hersenhelft, die bedoeld is om te voelen. Voelen moet je met je linker hersenhelft, die bedoeld is om te denken en te weten. Autistische mensen kunnen namelijk héél erg goed voelen, alleen gaat dat niet volgens de regeltjes.

Dyscalculie is hetzelfde als dyslexie, alleen zit het verschil in je aanleg. Vind je rekenen moeilijk, dan krijg je eerder dyscalculie en vind je taal lastiger, dan uit het zich in dyslexie. ADHD, ADD en Borderline zijn ook hetzelfde in aanleg. Het hangt van de persoon af hoe het zich uit, dus of je wel of niet hyperactief bent en hoe erg je er last van hebt. Het vindt zijn oorzaak in de neurotransmitter serotonine, die niet goed door het centrale zenuwstelsel heenloopt en de opstopping bevindt zich in en even buiten je hypofyse.

Je hebt ook nog ODD en dat komt door een tekort aan natrium in het stuk hersenen achter de voorhoofdsholte (de frontaalkwab) en storingen in de doorloop van dopamine door het zenuwstelsel. Alle andere te boek staande ‘stoornissen’ vallen feitelijk onder één van de hierboven genoemde. Dat is wat ik zie dat er in de hoofden van de mensen gebeurt en daarmee heb ik al een aardig aantal mensen van deze euvels verlost. Je ziet er een paar voorbeelden van op de pagina met getuigenissen.

Er is nog één ding dat hier ook bij hoort: gevoelige kinderen oftewel hsp’s of hoogsensitieve kinderen. Ook daarvan heb ik ontdekt hoe het komt en omdat artsen het wel horen te weten, maar niet op de hoogte zijn, zal het je verbazen. Hoogsensitiviteit wordt veroorzaakt door een hoog gehalte aan vitamine B12. Tegenwoordig is het helemaal hip om je daarmee te laten inenten, waardoor je op enorm hoge doses ervan komt. Maar ik heb gewoon door onderzoek onder de mensen in mijn praktijk en in mijn privéleven ontdekt, dat je al vrij snel een te hoog gehalte van deze vitamine hebt. En dat veroorzaakt hooggevoeligheid, jeuk en alle soorten allergieën.

Je neemt meer van deze vitamine uit je voeding op, als je vermoeid bent en dat komt weer doordat er te veel van je gevraagd wordt op school, op het werk enzovoort. De taak van vitamine B12 is om te zorgen dat je níet moe bent, namelijk. Dus bij hoogsensitieve kinderen zoeken we naar de oorzaak van de echte klachten. Die zitten opvallend vaak ergens in hun maag en/of darmen, heb ik ontdekt. Als we die klachten verhelpen, gaat de B12 zakken en krijgen ze rust in hun hoofd.

Het feit dat je hersenen anders werken dan het eigenlijk hoort, is ook verklaarbaar. Kindertjes van 2 jaar oud moeten immers al een hele tijd verplicht stilzitten in een kring en dan heel lang wachten totdat ze iets te eten krijgen. Kleutertjes worden met 4 jaar oud al gedwongen om vriendjes te maken en nóg langer stil te zitten. Orders opvolgen gaat de hele dag door en dat is veel te veel belasting voor die jonge hersentjes. In mijn tijd zaten we nooit in een kring en bijna niemand had toen stoornissen! Dat was echt niet alleen maar omdat ze niet zo bekend waren. Waar óók veel minder stoornissen voorkomen, dat is in Rusland. Dat is omdat ze daar wel streng onderwijs hebben, maar absoluut nooit ingaan tegen de pedagogiek. Dus kinderen worden daar nooit gedwongen om iets te doen of te leren, waar ze hun hersenen nog niet aan toe zijn.

Tenslotte begint het leren veel te vroeg – in groep 2 al van de kleuterschool – en gaat het veel te snel in groep 3. Een gemiddeld kind is met 6 à 7 jaar klaar om te leren, maar hoeveel kinderen zijn er gemiddeld? Het ene kind leest al met 3 jaar en het andere begint op z’n achtste, als je ze vrijlaat. Met 6 jaar in groep 3 rustig aan beginnen met lezen en schrijven is echt snel genoeg voor de meeste kinderen en een beetje onderwijs op maat zou ook zeker niet verkeerd zijn! Stoornissen kun je verder ook nog erven van je ouders. Dat wil overigens niet zeggen dat ze dan ongeneeslijk zijn!

Nu je weet wat stoornissen eigenlijk zijn, kun je je misschien voorstellen dat ze wel degelijk te genezen zijn. Van mij mag je ermee blijven zitten en je leven lang lijden om een weg te vinden om om te gaan met een hoofd, dat altijd iets anders doet dan jij eigenlijk wilt. Maar ik had er zelf ook AD(H)D en Tourette (zenuwtics) en ik weet dus van mezelf dat dat een ontzettend moeilijke weg is. Altijd moet je een aangepaste plek hebben, want je kunt niet tegen lawaai, tegen te veel indrukken, tegen harde kritiek en ga zo nog maar een tijdje door.

Over Tourette weet de wetenschap zelfs niet eens wat het is. Ze denken dat het een storing in de dopamine is. Ik weet dat dat klopt, maar heb zelf gezien dat het ook een kwestie van cortisol is (in staat zijn tot ontspannen) en zuurstof om goed diep te kunnen ademen. En dan nog deze: voor álles wat in je hoofd niet helemaal lekker loopt, is een hele bak vol liefde, geduld en begrip de eerste stap tot genezing. Daarna zijn het healing op mijn specifieke manier en een kleine aanpassing in je voeding die helpen.

Als je niet wilt of kunt geloven dat deze ‘stoornissen’ kunnen genezen, kun je ook altijd bij me komen om ze te verlichten of om ermee te leren omgaan. Dan zie je zelf wel wat er gebeurt, want een stukje genezing gebeurt al spontaan wanneer je hier bent.

Hier vind je de tarieven en hier vind je mijn contactgegevens. Je kunt ook het formuliertje hieronder gebruiken.

 

© Vassiliou Empowerment

 

Tags: leerproblemen, leerstoornis, adhd, dyslexie

Sluit Menu