gr-kriti
Mijn vaderland!

 

Read this in English

“De verloren dochter”

Na het gymnasium studeerde Natassa Vassiliou Franse en Griekse letteren, eerst aan de UvA en daarna aan de AUTH, de Aristoteles Universiteit van Thessaloniki (Griekenland). Ze specialiseerde zich in sociolinguïstiek, het onderwijzen van de moedertaal en de link tussen taal, beschaving en bewustzijn. Ze haalde Sorbonne II voor Frans, de bevoegdheid om Nederlands aan anderstaligen te geven (NT2) en studeerde zang aan de muziekschool. Haar eerste baan was als exportmanager bij een kledingbedrijf. Toen ze toegelaten werd op de universiteit, koos ze voor haar studie. Vier jaar lang zong ze in Griekse muziekclubs, ze zong in de band van haar studie, gaf privé-les in verschillende talen, gaf Nederlandse les op de universiteit en werkte als vertaalster in vijf talen.

groepsles1
Natassa’s language center

Ze werd moeder en gaf als kostwinner vijfentwintig jaar lang les in drie talen en culturen: op scholen, in de inburgering als docent en projectleider, privé, aan de Volksuniversiteit, de Alliance Française en in-company met haar eigen talencentrum Parnassós Talen. Veel bekende en internationale bedrijven waren haar zeer tevreden klanten en haar zaken liepen uitstekend. Een kleine greep uit haar klantenkring: Unilever, Monsanto, Aramco, Stichting Marin, Novartis, Concorde Groep; Wageningen University (WUR), het UWV, Campina, Menzis, Teeling Petfood en nog veel en veel meer. Ze organiseerde eveneens taaltrainingen voor bedrijven, waar ze docenten voor inhuurde. Toen ze na haar echtscheiding in 2010 verlamd raakte door progressieve MS, kon ze geen les meer geven en geen bedrijf meer runnen.

Ze moest zien dat ze overleefde, want haar gezin had haar nodig en de artsen, zowel regulier als alternatief, lieten haar ijskoud in de steek. Ze balanceerde op het randje van de verstikkingsdood. In plaats van bij de pakken neer te gaan zitten, ging ze onderzoeken wat mensen ziek maakt en hoe ze ook weer konden genezen. Ze vond alle antwoorden in de traditionele Griekse geneeskunde, waar ze veel nieuwe kennis aan toevoegde. Zelf genas ze van MS en een aantal bijkomstigheden van de ziekte van Lyme, waaronder de ziekte van Crohn en COPD en diabetes. Daarnaast genas ze vele anderen, daarbij vaak artsen verbaasd achterlatend, van chronische en psychische ziektes. Ze had patiënten uit Nederland, Griekenland, België, Duitsland, Frankrijk, Tsjechië, Polen, Rusland, Oekraïne, Suriname, de Antillen, de Verenigde Staten, Sri Lanka, Australië, Indonesië, Singapore, de Filippijnen, Iran, Turkije, Afghanistan, Marokko, Algerije, Koerdistan en India.

Terwijl ze uit alle macht probeerde te genezen van haar ziek-zijn, ontdekte Natassa tot haar schrik dat ze nog láng niet alles wist over haar eerste vijf levensjaren. Hardnekkig probeerde ze steeds verder bij mogelijk traumatische herinneringen te komen, want wat kon haar anders zó ziek maken? Met heel veel moeite kwam ze erachter dat een organisatie met de naam ISS – een soort internationaal Jeugdzorg – bekend van enorme schandalen bij onder andere internationale adopties, bij haar adoptie aanwezig was geweest. Volgens haar geboorteakte was ze echter in Amsterdam geboren en had ze een Nederlandse moeder. Ze was ook in Nederland geadopteerd, dus waarom was daar een internationale organisatie bij geweest?, vroeg ze zich af. Het genezen wilde ook maar niet vlotten en daarom vroeg ze in oktober 2019 hulp. Samen doken ze haar geheugen in en zagen … vijf jaar lang verschrikkelijke incestervaringen, lichamelijke en geestelijke mishandelingen door haar adoptie’ouders’. Het kwam overeen met wat zoveel vrienden en kennissen haar al hadden verteld, maar wat Natassa nooit had durven geloven.

Alle herinneringen aan de eerste vijf jaren van haar leventje kwamen met heel veel moeite naar boven en Natassa verwerkte alles pijlsnel en effectief. Over de 30 mensen hadden meldingen van kindermishandeling en incest gedaan bij de Kinderbescherming, maar die kon het niets schelen en ze stuurden alleen maar steeds weer dezelfde vrouw van de ISS (FIOM) om wéér haar herinneringen te komen wissen. Door de vele mishandelingen was Natassa’s lichaam ingestort. Laat staan dat ze daardoor niet eens goed had kunnen groeien. Uiteindelijk had ze wel 13 ernstige aandoeningen over elkaar heen, met als basis ernstige hersenbeschadigingen die haar genezing zeer bemoeilijkten. Natassa verbond alle stukjes van de puzzel van haar leven die ze kon vinden, met elkaar en toen vond ze de waarheid over wie ze écht was. De ISS had haar bij haar Griekse ouders, die in Keulen woonden, weggestolen. Vanuit Duitsland naar Nederland! Ze verwisselden haar hondsbrutaal met een ander kindje. Haar echte moeder was hoofd van de psychiatrische verpleging in het ziekenhuis waar ze geboren was en haar vader was technisch ingenieur. Ze vonden haar een week na haar ontvoering in Amsterdam terug en vluchtten met behulp van de Griekse ambassade met haar naar Griekenland. Daar lieten ze haar dopen om haar terug op haar eigen naam te krijgen: Anastasía (Natassa) Vassiliou. In Griekenland waren kerk en staat één. Toen ze de kerk uitliepen, stonden er echter gewapende militairen die op haar moeder schoten en haar grepen. Terug naar het kinderhandelnetwerk in Nederland.

 

Nu ze alle feiten naar boven heeft gehaald en verwerkt, begint Natassa Vassiliou te genezen. Na een bijzonder moeilijk jaar is ze haar carrière opnieuw begonnen als wetenschappelijk auteur op het gebied van de sociologische theorieën achter antiracisme, Woke, identiteitspolitiek en … kinderhandel. Het ondemocratische slachtofferdenken van de antiracisten of Woke wordt namelijk gestuurd door het netwerk van NGO’s die aan de VN hangen en waarvan de ISS deel uitmaakt. Zij snoeren mensen de mond, als die het niet met hen eens zijn en hun ideologie is niet op feiten of logisch denken gebaseerd, maar op onderbuikgevoel en slecht onderzochte theorieën. Natassa heeft dan ook besloten te vechten voor vrijheid van spreken en democratie.

 

 

© Natassa Vassiliou