Mijn beroepseed

Toen ik in juli 1995 afstudeerde aan de Letterenfaculteit van de Aristoteles Universiteit van Thessaloniki, moest ik een eed afleggen. Het is een oud-Griekse gewoonte voor mensen die een ambt bekleden en die is gebleven. Ik doe veel meer dan wat daarin staat, maar ik vind het leuk om die eed hier nog weer eens neer te zetten. Alleen al omdat het een prachtige antiek Griekse eed is:

Καθομολόγησις Πτυχιούχου

Του πτυχίου της Φιλοσοφίας αξιωθέντες όρκον ομνύομεν προ του Κοσμήτορος και των Προέδρων των Τμημάτων της Φιλοσοφικής Σχολής και πίστην καθομολογούμεν τήνδε.

Από του ιερού περιβόλου του σεπτού τούτου τεμένους των Μουσών εξερχόμενοι, κατ’επιστήμην βιωσόμεθα, ασκούντες ταύτην δίκην θρησκείας, εν πνεύματι και αληθεία. Ούτω χρησίμους ημάς αυτούς καταστήσομεν προς άπαντας τους δεομένους της ημετέρας αρωγής και εν πάση ανθρώπων κοινωνία, αεί προς ειρήνην και χρηστότητα ηθών συντελέσομεν, βαίνοντες εν ευθεία του βίου οδώ, προς την αλήθειαν και το δίκαιον αποβλέποντες και τον βίον ανυψούντες εις τύπον αρετής υπό τη σκεπήν της σοφίας.

Ταύτην την απαγγελίαν επιτελούσι, είη ημίν, συν τη ευλογία των ημετέρων καθηγητών και πεφιλημμένων διδασκάλων, ο Θεός εν τη βίω βοηθός.

 

Eed voor afgestudeerde

Als degenen die het diploma van de Letterenfaculteit waardig zijn, leggen wij een eed af in aanwezigheid van de Decaan en de Voorzitter van alle Secties van de Letterenfaculteit en wij zweren trouw aan deze eed.

Vertrekkende vanuit het heilige terrein van deze vererenswaardige tempel van de Muzen [daarmee wordt bedoeld de Letterenfaculteit], zullen wij leven naar de wetenschap, hetzelfde geloof zowel in de geest als in waarheid uitoefenend. Dientengevolge maken wij ons dienstbaar aan eenieder die onze hulp behoeft en stellen wij ons ten opzichte van mensen uit iedere maatschappij op met een houding van vrede en goede moraal, terwijl wij recht door het leven gaan, met als doel de waarheid en het recht; en wij zullen het leven verheffen tot een uitdrukking van deugd met een houding van wijsheid.

De inhoud van deze voordracht voeren wij in het zicht van God uit, met de zegen van onze hoogleraren en geliefde leraren; God zij met ons.

 

Als ik je ergens mee kan helpen, vind je mijn contactgegevens hier.

 

©Sophia Vassiliou – Vassiliou Empowerment

 

 

Tags: beroepseed, dienstbaar, waarheid