Afslankdieet voor instanties enzo

I never lose - Mandela

Een paar weken geleden schreef ik een mooi afslankdieet voor de gemeente Wageningen. Nu is het tijd voor een dieet voor nog zo’n paar gemeentes, gemeentelijke instellingen en andere organisaties c.q. instantietypetjes om even te voelen hoe het is als je goede naam, je eer, je familie en de rest van je privé-sfeer door de modder worden gehaald. Okee, we hebben tegenwoordig een wasmachine, maar deze vlekken gaan er niet gauw meer uit!

Ik mag dit doen, omdat zij dit ook bij mij doen met vreselijke gevolgen voor mijn gezin: voor dit soort zaken zijn allemaal mooie namen en deze hier luistert naar de naam ‘noodzakelijke verdediging’. Dit wat zij doen, kun je vergelijken met het rondsturen van een pamflet met propaganda. Vervang de propaganda door ‘een dikkevette baal met leugens over iemand’ en voilà. Ik haal het weg van mijn blog, zodra zij álle dossiers, rapporten, aantekeningen, correspondentie, schaduwdossiers en al wat dies meer zij helemaal hebben geleegd, alles wat ze hebben rondgestrooid over mij en mijn gezin bij de instanties en mensen die wij nodig hebben, overal weggehaald en gewist én alles zodanig is gezuiverd, dat onze hele namen volkomen gerehabiliteerd zijn. En nadat zij ook nog excuses zijn komen aanbieden en alles goedgemaakt hebben wat ze hebben vernichtet. Dat is míjn manier van in opstand komen tegen een enorm hardnekkig kwaad.

muzieknoten
tralala lerder en zo gaan wij verder

Duzz gaan we vrolijk verder. De jongedaemes Modeshow Janssen & Evers van de Kindernietbescherming Arnhem slapen er als twee roosjes onder. Zij hebben ónderzoek gedaan, oftewel ze hebben alle leugens waarvoor zij gewaarschuwd zijn, nóg een keer weer herhaald en alle woorden van hun ‘informanten’ verdraaid opgeschreven. Daarbij mag ik opmerken dat hun belangrijkste informant hun zusterorganisatie is: Veilig Thuis, beter bekend onder de naam Onveilig Uithuis. En aangezien zij gewaarschuwd waren, tellen zij nu voor twee en is dit dan ook het tweede artikel waarin hun namen vermeld staan. Ja, zo werkt het in het leven.

Als ik nu het pamflet dat bovengenoemde meiskes over mijn gezin in elkaar hebben geflanst, goed lees, dan zie ik daarin iets opmerkelijks. Namelijk: coördinator Marius Hendriks van het gebiedsteam hier in de gemeente Waadhoeke (weet je nog: het wijkteam voor boeren) vertelde waarschijnlijk per ongeluk dat er een heleboel meldingen en contactjes achter moeders (mijn) rug om zijn geweest. Het ging als volgt:

School van mijn zoon > leerplichtambtenaar > gebiedsteam > vader van mijn zoon

En met mij was géén contact, zie je, alleen met mijn zoon en ex-man. Domme mensen zijn lui, dat weet je wel he? Die privacywet is echt niet zo moeilijk en die zogenaamde codes waar dit soort zogenaamde hulpverleners zich aan dienen te houden, ook niet. Toch raken ze er vollédig in verstrikt. En dit was bewuste opzet om mij van mijn zoon af te helpen en mijn zoon van zijn toekomst. “Oh mevrouw, u mag het dossier van uw zoon niet inzien hoor, want hij is 14 en dan moet hij toestemming geven”. Ja dikke neus! Zie je je zoon van 14 al een serieuze brief met toestemming schrijven aan zijn eigen moeder, alleen maar om een stom dossier in te zien? De leeftijd waarop dat moet, is 16. Eveneens belachelijk, maar voor ons nog éventjes toekomst.

“Nee, eh … ik mag u niet helpen, want als ik u hélp, ga ik over mijn regels heen”. Ken je die onzin die tegen je gezegd wordt door zo’n wijkteammedewerkert? Mijn reactie daarop: “Wat doe je daar dan, kluns? Geef mij dat reglement eens even aan”. Lees, lees, lees … “Oh u mag mij wel helpen hoor en u mag ook gewoon mijn gezin verdedigen. Alleen moet u dan niet ook nog met anderen pipoën”. Waarbij pipoën dan staat voor smoezen. Medewerkert staat met mond vol tanden hoe ik dat allemaal weet. Nou, gewoon lézen … even verstand erbij houden, klaar.

Goed, medewerkert is in dit geval Marike Galama, met wie ik dit gesprek overigens niet gehad heb. Zou eigenlijk wel moeten, maar hierboven staat mijn advies dan. Deze dame kwam, zoals dik een jaar later zou blijken, op instigatie van mijn zoons school en de leerplichtambtenaar (dat is zo’n gast bij de gemeente die moet zorgen dat kindertjes wel echt netjes naar school toe gaan) bij ons binnenwaaien. Met een warrig verhaal over dat ze ons wilde ‘helpen’, waarbij ze enorme moeite deed om níet te vertellen wie haar had gestuurd. Ik was zo onthutst, vooral omdat ik gelijk aanvoelde dat zij geen zuivere koffie was, dat ik er verder niet eens naar vroeg.

Wat ik wel vroeg, was of zij dat éne dingedangetje voor me wilde doen, dat we nodig hadden: tegen mijn jongens zeggen dat ze een verstandige moeder hadden en naar haar moesten luisteren. Nou, daar ging ze kort over, want dat ‘mocht’ ze zogenaamd niet van d’r functie. Toen ging ik óók kort en liet ik haar de uitgang zien, na haar bedankt te hebben voor haar komst. Een half jaar later vernam ik dat zij achter mijn rug om – op school nog wel – met mijn zoon had zitten smoezen. Twee keer maar liefst. Het ging net goed met hem en hij was redelijk gewend in onze nieuwe woonplaats. Na de gesprekken met haar wilde hij hier opeens niet meer blijven. Aangezien 1 + 1 nog altijd 2 is … weten we nu hoe dát gekomen is. En zitten we nog altijd met het probleem: hoe draaien we deze schade weer terug?

Wie worden er nu om ‘informatie’ over je gevraagd in zo’n zogenaamd raadsrapport? Juist: de school, dat boerengebiedsteam, de ggd (schoolverpleegkundige), die ook meegedaan had aan deze coupe, de nieuwe school, de nieuwe en oude huisarts van mijn spruit. Als deze mensen zulke erge en zwaar verboden dingen doen, waar zij nog mee wegkomen ook, denk je dan dat zij eerlijke informatie over ons zullen geven? Nee toch hè? Ik ook niet en dat is ook exact wat ik lees. Toen ik verhaal ging halen bij ‘t baaske Marius Hendriks, zei die dat hij over mij had gezegd dat ‘ik een intelligente moeder ben, die goed voor haar kind zorgt’. Toen ik dat vervolgens even op de mail bevestigd wilde hebben, ontkende hij alles gelijk weer. Je snapt waarom ik het woord ‘pipoën’ heb verzonnen, niet? Een psycholoog of iets dergelijks hebben we niet, aangezien we geen psychische problemen hebben en dus is het cirkeltje rond.

Dit zijn nu onze dikbetaalde hulpverleners in dit land! Om maar voldoende werk te hebben en zo ongebreideld mogelijk te groeien, wat ze ook doen dankzij deze politiek. Sinds 2013 is er een zogenaamde ‘meldcode’ van kracht, waarvan ze allemaal zeggen dat die inhoudt dat ze onmiddellijk een melding bij Veilig Thuis moeten doen, als ze even een onderbuikgevoel hebben dat er mogelijk eventueel per ongeluk misschien iets niet helemaal lekker zou kúnnen lopen bij een gezin. Nou, hierboven zie je de link ernaar toe en als je dan een stukje van het slechtgeschreven artikel leest, zie je staan dat iedere organisatie zélf een meldcode moet opstellen. Dus ze moeten zelf bepalen hoe en of ze omgaan met die Veilig Thuistent met andere woorden. Niks verplichting om direct te gaan zitten bellen.

Ik heb er nog zoéén: als je gescheiden bent en het dossier van je kind van een of andere pief hebt, kan de desbetreffende pief je ex gaan zitten vragen of je dat wel mag hebben. Er staat namelijk in de Wbp, de Wet op de bescherming persoonsgegevens, dat een instantie dat mág doen. Het hoeft dus niet en in veel gevallen is het ook beter van niet, maar dát gaat die types allemaal boven den pet.  ‘t Is zielig hoor. Heb je eindelijk een baan voor je léven met mooie carrière-opties en vette centen en dan moet je weer wetten uit je kop gaan zitten leren.

Aangezien ik ervoor ben om dit soort problemen uit de wereld te helpen, heb ik hier een artikel uit de Groene Amsterdammer voor je. Gaat over leugens, zoals valse beschuldigingen en verdraaiingen in dossiers, die altijd maar blijven staan. Wat je ook probeert. Het lijkt geweldig in het begin, maar die arme schrijfster verzandt steeds meer in de regeltjes naarmate het artikel vordert. Ik heb er in ieder geval van geleerd dat ook journalisten verkeerd kunnen lezen. De wetsartikelen die ze noemt, bestaan niet bij nazoeken.

Weet je hoe simpel het zit? Kijk, de hele rambam van jeugdzorg – hoe ze zichzelf ook mooi oppimpen met hippe namen – moet zich aan een rijtje van criteria houden. Hier staat het gewoon, op de website van de Kindernietbescherming en het zijn minimale randvoorwaarden. Dan heeft de Kinderbescherming zélf nog een heel pdfje vol met regeltjes, Kwaliteitskader geheten. Ja met een hoofdletter! Daar staan dingen in als dat ze per se en verplicht de waarheid móéten achterhalen. Ze moeten daarvoor ook externe specialisten vragen en accepteren (bijvoorbeeld een rapport van een psycholoog, geraadpleegd door de ouders) en nog belangrijker: het netwerk van het gezin. Dus het gewone plebs, zeg maar. Wij, de dombo’s die niet zo’n chique baan bij jeugdzorg of iets in die richting hebben.

Houden zij zich hier allemaal niet aan, dan kun je van alles proberen. Tuchtcollege, klachtencommissie, aangifte bij politie van smaad en / of laster … ik geloof dat dat het wel zo ongeveer is. Of het helpt, weet je niet, maar als je deze documenten aanhaalt, sta je volgens mij sterker dan als je zegt dat ze volgens de Wet op de bescherming persoonsgegevens artikel 36 verplicht zijn de waarheid te melden en alles wat niet waar is, weg te sodemieteren. Dat doen ze namelijk gewoon niet, tenminste: mij is het in 14 jaar tijd nog niet gelukt. Het probleem is hun ego dat in de weg zit: een correctie van jou is een schuldbekentenis voor hen en daar houwen deze gasjes niet zo van. Daarom zijn ze ook zo ongeschikt voor dat werk.

Bij mij zie je dat de Kinderbescherming mij, zonder mij en mijn gezin zelfs maar te hebben leren kennen, zo even hup mijn zoon hebben weggekaapt. Dat is ten strengste verboden. Dit soort organisaties heeft één taak: zich bezighouden met kindermishandeling en geweld in gezinnen. Zijn die er niet, dan moeten ze opzouten. Bij ons was er geen mishandeling en geweld en mijn zoon was net gewend na onze verhuizing. Ik liet hem in de vakanties altijd wat langer naar zijn vader gaan, ondanks het feit dat die zo’n stinkende flat bewoont. En nog wel een paar meer feiten. Dat deed ik omdat ik het – hoewel het zijn eigen schuld was dat we zijn verhuisd en ook zover weg – toch sneu voor hem vond dat hij zijn zoon minder zag. Alles was dus gewoon goed. Lees dat artikel hierboven maar eens. Dan zie je wat er óók voor tangen van moeders bestaan, die hun kinderen hun vader ontnemen met de meest gore roddels die je je maar kunt voorstellen.

Zo, ik hoop dat je ervan hebt genoten. Ik ben inmiddels zó gillend zat van dit hele gedoe – vanaf 2001 zes keer jeugdzorg op m’n dak – dat ik er grappig en cynisch over schrijf. Het feit dat deze jojo’s jonge hittepetitjes die totaal geen interesse hebben in het gezin en alleen maar geïnteresseerd zijn in het zich hullen in dure kleding, in de vette centen en de carrièremogelijkheden van deze sector, over je gezin mogen beslissen, geeft overduidelijk aan hoe ‘serieus’ ons land nog denkt over het gezin. André Rouvoet is zeker niet mijn tiep, maar hij had wel gelijk waar hij zei dat het gezin de hoeksteen van de samenleving is en dient te blijven.

Ik wens je een fijn weekend! En ik ben heel blij als je LIKES geeft voor dit artikel en jawel ook voor mijn facebookpagina, die erg verdrietig is met zó weinig likes. En je mag dit overal delen.

 

©Sophia Vassiliou – Vassiliou Empowerment

3 Reacties

 1. Lieve Sophy, ik noem mezelf even ‘Theo B.’ omdat het leuk is. Je hebt helemaal gelijk en je pakt het probleem dat je aangedaan is, ontzettend positief op. Ik weet dat je ook alleen bent met Hemelvaart én Moederdag, omdat die ex-man van je niet betrokken, niet geïnteresseerd én zeer kwaadaardig is.

  Ik heb net als jij een goede intuïtie en ruik ongerechtigheid altijd al van ver. Mijn intuïtie zegt me al heel lang dat al deze instanties bewust hebben meegewerkt aan een plan om jou je zoon af te pakken. Toen je me vertelde over die zogenaamde ‘vertrouwensarts’ van dat zogenaamde Veilige Thuis uit Arnhem, Gwen Veneman, wist ik gelijk dat het bij haar vandaan gekomen is. Die was woedend omdat ze je de voorgaande keren je kinderen niet heeft kunnen afpakken en het was haar niet genoeg dat je oudste zoon helemaal kapotgegaan is door Monique Delno, Henny Sweers, Ferdinand Ottenhof en haar.

  Je hoefde mij niets te vertellen, want ik wist het gelijk en ik hoor dat een paar van je vriendinnen het precies zo hebben aangevoeld. Wat ik óók weet, is dat het bewijs eraan komt.
  Lieve meid, hou vol totdat ik terug ben (bij mezelf en in Nederland) en bij je kan zijn
  Liefs, Theo

  1. Dank je wel lieve Theo! Alles wat je zegt, klopt. Alles! Ik hoop dat de bewijzen snel komen inderdaad. Mijn intuïtie is nog lang niet waar ie wezen moet, hoewel ie soms echt helemaal op scherp is. Ik ga mijn blog weer eens herzien en de website zelf ook. En ja, ik zie er ook naar uit dat je terugkomt, hoewel ik weet dat we geduld moeten hebben. Het is nog nooit anders geweest in mijn leven. Altijd moet ik anderen laten voorgaan en zelf geduld hebben. Liefs Sophy

Geef gerust een leuke reactie / Please feel free to give a nice reaction

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe jouw reactie gegevens worden verwerkt.

%d bloggers liken dit: