Nieuwe Tijd – Golden Age

Als je wilt weten hoe we straks gaan leven in een wereld die volzit met vrede, vriendschap, verbondenheid, liefde en humor, dan is dit een fantastisch voorbeeld. Gezelligheid en knusheid zonder burgerlijk te zijn. De Portugese Dansa del vetlatori (dans van de waaiers) wordt voor je uitgevoerd door een hele groep muzikanten en zangers gezellig in een kring. Pep Gimeno Botifarra en Miquel Gil zingen en wie het geschreven heeft, dat staat nergens:

If you want to know how we will live in the future in a world full of peace, friendship, oneness, love and humor, this is a great example. Cosiness without being narrowminded. The Portuguese Dansa del vetlatori (dance with fans) is performed for you by a whole group of musicians and singers, nicely sitting in a circle. Pep Gimeno Botifarra and Miqel Gil sing and who wrote the song: who knows:

 

©Sophia Vassiliou 2017

Twitter:   –   Facebook   –   LinkedIn

Dit bericht mag vrijelijk gekopieerd worden, inclusief afbeeldingen, op voorwaarde dat mijn naam en een werkende link naar mijn website aanwezig zijn.

This message may be freely copied and shared including images, on the condition that my name and a working link to my website are present.