Humor en vrolijkheid 2 – Humor and cheerfulness 2

Wat is er grappiger dan een bouzouki? Hier André Rieu voor je die in de Royal Albert’s Hall in London de Syrtaki speelt en de hele zaal mooi platlegt:

What is funnier than a bouzouki? Here Dutch classical music legend André Rieu for you. He turns the whole audience upside down in Royal Albert’s Hall in London, playing the Syrtaki:

 

©Sophia Vassiliou 2017

Twitter:   –   Facebook   –   LinkedIn

Dit bericht mag vrijelijk gekopieerd worden, inclusief afbeeldingen, op voorwaarde dat mijn naam en een werkende link naar mijn website aanwezig zijn.

This message may be freely copied and shared including images, on the condition that my name and a working link to my website are present.