Εδώ θα με βρείτε:

 

J.H. van Aismawei 16
9045 PJ  Beetgumermolen (Bitgummole) Friesland, κοντά στο Leeuwarden
Ολλανδία

Κινητό: +31 – 6 – 3427 7058 (Whatsapp υπάρχει)
Σπίτι: +31 – 58 – 843 0449

 

Δεξιά επάνω στη σελίδα βρίσκετε επίσης τα social media μου. Το μόνο όπου δε θα με βρείτε, είναι το e-mail.