Geheime genootschappen en verantwoordelijkheid voor je leven

Geheime genootschappen en verantwoordelijkheid voor je leven

Leider ist der Eintrag nur auf Niederländisch verfügbar. Der Inhalt wird unten in einer verfügbaren Sprache angezeigt. Klicken Sie auf den Link, um die aktuelle Sprache zu ändern.

Geheime genootschappen zijn niet voor niets geheim. Het is ontzettend moeilijk om erachter te komen welk genootschap nou achter de wereldmacht zit. Toen ik dit artikel schreef, wist ik dat nog niet, maar nu wel. Ik pas het dus aan en het moet dan toch maar een reeks artikelen worden over dit soort tentjes. Anders krijg je de waarheid niet naar buiten hoor. Ik probeer het zo eenvoudig en normaal te houden als ik kan. Aangepast op 5 december 2019 dus.

Omdat ik juist heb ontdekt hoe mensen achter je rug om je leven negatief kunnen beïnvloeden, heb ik me volgens mij nog nooit heel duidelijk uitgesproken over verantwoordelijkheid. Dat ga ik hiermee rechtzetten! Ik geloof namelijk absoluut dat iedereen verantwoordelijk is voor zijn of haar eigen leven! Ook vind ik dat je van andermans leven dient af te blijven! Sommige mensen die in geheime genootschappen over het programmeren van je leven hebben geleerd, zijn er zeer bedreven in om je danig tegen te werken, door stiekum in je persoonlijke sfeer door te dringen. Je weet dan niet vanwaar het komt, maar wel dat je leven niet gewoon loopt, zoals bij anderen. Zo kun je de regie over je leven niet meer in eigen handen nemen, want je weet niet wie degenen zijn die je saboteren of wat ze doen. Neem in ieder geval maar van me aan dat het in 99% van de gevallen gaat om het verspreiden van indianenverhalen over je. Niet alle tegenwerking die je in je leven meemaakt, komt uit dit soort geheime clubs, maar bij mij wel en toen ik het ging onderzoeken, ontdekte ik dat zij ook de wereldpolitiek zitten te sturen. Kabbalisten zijn dat. Ik schrijf hier nu een algemeen stuk over verschillende genootschappen, die dit soort bijzonder vreemde kennis van de kabbalisten hebben opgepikt en aan anderen verderleren.

 

Het doel van dit soort geheime genootschappen

Mensen die bij dit soort genootschappen gaan, doen dat om een betere persoon te worden. Ze weten alleen niet allemaal zo goed hoe dat moet, want op het moment dat ze bij zo’n club aankomen, voelen ze zich maar al te vaak verheven: zíj zijn uitverkoren om erbij te mogen horen, terwijl al die anderen dat níet mogen. En dan gaan ze als gekken werken om aan alle verplichtingen van de Vrijmetselarij, de Rozenkruisers of wie ook te voldoen: allerlei rituelen keurig netjes uit hun hoofd opdreunen en boeken met occulte kennis verslinden. Ze moeten en zullen dan ook per se opklimmen in de rangen van de sekte – want sektes zijn het! – om te laten zien aan zichzelf en anderen hoe geweldig knap ze wel zijn. Dat noemen ze dan innerlijke ontplooiing, zie je wel. Ze denken dat het leven er is om te leren en ondertussen anderen te dicteren, terwijl het leven er in werkelijkheid is om van te genieten.

 

Het gevaar van deze besloten clubs

Wat je nooit mag doen, is anderen te gronde richten, door binnen zo’n club over hen te roddelen. Wat leden van zulke clubs namelijk doen, is bijvoorbeeld een rechter, leerplichtambtenaar, psycholoog of wie ook die toevallig ook aanwezig is, vragen om te zorgen dat iemand die ze in hun werk tegenkomen z’n kinderen kwijtraakt, failliet gaat, geen medische zorg mag krijgen, gewantrouwd moet worden, enzovoort. “Zeg jij van SaVe, jij kent die familie Mulder toch wel? Kun je niet even zorgen dat die kinderen daar uithuisgeplaatst worden?” Zo gaat dat! Of ze worden gebeld door iemand die ze opdraagt om een bepaalde persoon dwars te zitten. Wie denken ze wel dat ze zijn? En dat is exact de kern van het probleem: deze mensen hebben bepaalde occulte kennis van ‘kabbala en magia’ zoals zij dat noemen – ziehier de Wikipedia over de Rozenkruisers – en denken dat dat hen tot een soort van Übermensche maakt, zoals Nietsche dat noemde in de 19e eeuw. Die zogenaamde kennis die zij bezitten, is bovendien dermate vaag en soms zelfs ronduit verkeerd dat mensen er eerder van in de war raken dan helderder in het hoofd.

Hoe zit het nou in elkaar? Occulte kennis uit het oude Egypte speelt beslist ook zo z’n rol bij de machtspositie van lieden uit dit soort genootschappen, maar de kern is toch echt het kennen van anderen uit het zorgwereldje en van justitie en het daardoor op hautaine wijze kunnen beïnvloeden van de levens van derden. Omdat het zulke hermetisch besloten clubs zijn, is bij het publiek de indruk ontstaan dat ze veel occulter zijn dan in werkelijkheid het geval is. Dit feit wordt door hen deerlijk misbruikt in hun pogingen van het laatste decennium om de schijn op te wekken dat ze doodnormale verenigingen zijn, waar mensen zogenaamd aan zichzelf werken. Ze staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en vertellen een paar dingetjes over wat ze doen aan rituelen, ritualen (jawel) en zogenaamde zelfontplooiing. De wet verplicht hen vooralsnog niet om openheid te geven aangaande hun leden, maar zodra wij als gedupeerde niet-leden redelijke aanwijzingen hebben dat meerdere mensen die roddelen over ons, bij hetzelfde genootschap zitten en hun lidmaatschap misbruiken om ons te gronde te richten, zal er wel degelijk openbaarheid van deze gegevens volgen. Vergeet alleen niet dat je advocaat er mogelijk óók deel van uitmaakt!

Over belangenverstrengeling gesproken! Het probleem om ze boven water te halen, is dat die mensen er niet beroepsmatig, maar als privé-persoon lid van zijn. Ondertussen geven ze dus wel informatie afkomstig uit hun beroep over mij, jou en anderen door. Dat is heel moeilijk te bewijzen, vooral omdat de mensen van de Ombudsman en de rechter en OvJ óók bij zulke clubs zitten. Dát is de reden waarom kinderrechters naar Jeugdzorg luisteren: er zitten vet hoge figuren van Jeugdzorg én van Justitie in dezelfde clubs. Maar juist ook de werkvloer van deze organisaties is ruim vertegenwoordigd bij overheid en Jeugdzorg in het bijzonder. Het is één pikorde van roddelende aan paranoia lijdende kippen, die nog te corrupt zijn om hun beroep even buiten beschouwing te laten binnen zo’n club. Zij ontlenen een soort van onwrikbaar en misplaatst zelfvertrouwen aan dat geroddel, want niemand die hen op strafbare feiten kan pakken binnen die clubs! Even ter vergelijking: míjn zelfvertrouwen is gegrondvest op de wetenschap dat ik het waard ben om geliefd te zijn en om een mooi leven te leiden. Niet op macht. Wat je ook mag weten, is dat ongeveer 1% van de mensen in Nederland bij vier van deze genootschappen zit: Vrijmetselaars, Rozenkruisers, Geometrie en Kabbala. In bepaalde beroepsgroepen, zoals alles wat met de overheid te maken heeft, met zorg, onderwijs en jeugdzorg is dat percentage een stuk hoger.

 

Wat hebben ze nou toch tegen míj?

kermit-applaus
Kermit: “Applause!!!”

En het volgende is dus wat er achter hun haat en jaloezie tegen mij als persoon zit. Omdat een of ander lid van de kabbalaclub een of andere ster aan het firmament gespot had, die dan mijn geboorte zou aankondigen, hebben een paar kabbalisten al deze clubs tegen mij opgestookt. Want o wee Sophietje zou hun de macht afhandig maken, waarmee zij de wereld van de wal de sloot insturen. Dat mocht toch niet gebeuren natuurlijk, dat snap je. Degenen die mij gekend hebben, werd een kruisverhoor afgenomen om te zien wat ze over me wisten en dat werd, nee wórdt, mijn leven lang al tegen me gebruikt om mijn leven geheel met de grond gelijk te maken. Echt ongelofelijk! Of ik daadwerkelijk van plan was hen aan de kant te vegen, is niet eens van belang. Het antwoord op die vraag is overigens nee. Intussen ben ik toch maar mooi een chique dame met een geheel eigen ster. Dat heeft toch niet iedereen, wel?

Omdat zij me zo enorm tegenwerken, dwingen ze me om hen dan toch maar aan de kant te duwen. Ten slotte heb ik net zo goed het recht op een goed leven als zij en mag ik hen die op mijn plek staan, aan de kant duwen, zodat ze op eigen terrein blijven. Sic! Vandaar mijn strijd tegen hen. Ik ben nog bozer op ze, omdat ze mijn kinderen erbij betrekken. Een of andere doos had de gedachte geopperd dat mijn oudste zoon mijn ‘werk’ – dat mijn werk dus niet eens was – zogenaamd zou voortzetten, mocht ik het niet gedaan krijgen. En dus werd hij ook maar even totaal getraumatiseerd en verwoest, toen hij naar school mocht en die lieden dus bij ons binnen konden dringen. Moet je nagaan dat het in onze Griekse cultuur feest is wanneer een kind naar school mag! Nou, bij ons dus niet …

Overal logen ze over me dat ik zogenaamd psychisch niet in orde zou zijn. Als het waar is wat ik gezien heb, toen ik mijn geheugen indook om te zien hoe het verhaal in elkaar stak, hadden ze een valse schizofrenieverklaring in mijn medische dossier gestopt. Als ik iets niet ben, dan is het wel schizofreen of anderszins psychisch ziek. Er zijn maar weinig mensen psychisch zo stabiel als ik. Ik geloof dat het ding geschreven is door een wraakzuchtige psycholoog, waar mijn adoptieouders en ik verplicht naar toe moesten, toen ik op mijn 16e niet meer bij hen kon wonen vanwege het geweld en de terreur daar in huis. De kerel zat mij nota bene de schuld daarvan in de schoenen te schuiven en was woedend, toen ik na een paar sessies weigerde nog te komen. Een vrouw van de FIKA, die in de jaren ’70 in de Kinderbescherming is overgegaan, joeg achter me aan en liet me overal dwarsbomen. En dan ben ík gek zeker! Dacht het even niet.

 

En nu de genootschappen!

Nou, ik heb zes genootschappen ontdekt, waarvan er vier dit soort stookwerk doen. Het hoogste en tevens grootste is de Christian Brotherhood, The Fellowship Foundation of ook wel The Family. Ik heb het de Jezusclub genoemd. Tot mijn stomme verbazing noemt één van de vele subgroepen waaruit deze toko bestaat, zichzelf dus Illuminati. Je verzint het niet! Opgericht in 1776. Ik dacht dat die niet echt bestonden, maar wel dus. Ook het beruchte ‘Skull and Bones’ is onderdeel van The Family. Ze geven zich naar de buitenwereld toe uit voor een christelijk genootschap en schermen met Jezus enzo. Ze denken ook dat ze kunnen genezen, door tegen ‘geesten’ die ze niet eens kunnen zien, te praten en ze zogenaamd te dwingen uit de mensen te gaan. Nou, neem maar van mij aan dat die lieden zelf helemaal niet uit de mensen weg kúnnen: ze hebben zich daar vastgeplamuurd en je moet ze letterlijk losknopen. Daarvoor moet je ze in de eerste plaats toch echt zien! Zonder te zien krijg je je veters nog niet eens geknoopt of wel dan? Daar zitten leden van onze regering en een heleboel andere regeringen wereldwijd in en het is zéér beschamend. Cringe zouden mijn kinderen zeggen. Wat ze doen? Achterkamertjespolitiek! Wat ze níet doen: stoken in andermans leven.

Onderdeel van deze diverse club zijn dan ook ‘satanisten’, die in griezelige rituelen onder andere kindertjes misbruiken. Hier kun je echt om huilen, want het is zo erg! Ze zijn geflipt genoeg om te denken dat je totaal geen gevoel mag hebben, als je macht wilt. Het kindermisbruik is dan ook bedoeld om hen meedogenloos te maken. Enfin, zie mijn vorige artikel maar hierover. Hier zitten een paar regeringsmensen in! Toch is het een heel kleine subgroep van de Jezusclub. De meeste leden ervan zijn oerconservatief maar niet zó gestoord. Je hoeft dus geen pedofiel te zijn om bij dit genootschap te komen. Er zijn hele families die er al generaties lang bij zitten, maar dagelijks worden ook nieuwe mensen lid. Net als bij de Vrijmetselarij heb je loges of subgroepen binnen dit genootschap. Het zijn dus lang niet allemaal pedofielen. Er weer uitgaan is een heel stuk moeilijker, want je laten gaan is niet zo’n talent van deze club freakshows. Wat ik héél erg vind, is dat ze jongeren die het moeilijk hebben in het leven, ronselen om lid van deze horrorclub te worden en dat ze presidenten en andere regeringsleiders wereldwijd dwingen om erbij te gaan horen. Anders geen ontwikkelingshulp en geen handel. De Netflixserie “The Family” gaat over dit genootschap en is de moeite waard om te bekijken. Hier een zeer terecht kritisch stuk over deze serie. Maar: de macht komt bij de kabbalisten vandaan, die de Jezusclub sturen met hun gekte van programmeren uit het oude Egypte geleerd.

Club nummer 2: Kabbalisten! Die hebben van die occulte kennis uit het oude Egypte enzo. Echt ranzig. Zitten te knoeien met getallen en oud-Hebreeuwse teksten en vinden zichzelf heel wat. Deze club zit óók overal in de top van de overheid en door het hele Jeugdzorg heen. Privacywet? Grapje zeker! Voor deze weirdo’s geldt geen enkele wet. Daar zijn zij te elitair en veurnaam veur, dat snap je natuurlijk wel. Deze tent kent dus een Sophiaclub, want zíj zijn degenen die die zogenaamde ster van mijn geboorte hadden gevonden. Maar ze zijn zo kwaad op mij, omdat ze in hun kop hebben gezet dat ik zogenaamd gekomen zou zijn om hun de macht af te pakken. Je moest eens weten hoe stomverbaasd ik deze dagen steeds weer stond, toen ik erachter kwam dat het déze freaks zijn, die gewoon de hele wereld besturen met horrorkennis uit Egypte, die ze bovendien verwerken in moderne apparatuur.

Gaan wij naar club numero 3: Vrijmetselaars! In Engeland mogen er geen vrouwen bij deze mafklappers in rokkostuum, maar in Nederland bij sommige loges wel. Ze hebben wel loges, een soort groepies. Tot mijn verbijstering kent deze tent ook weer een Sophiaclub. Daar zitten mensen in, die ik vertrouwd heb en van wie ik gehouden heb! Veel artsen, juristen en andere mensen met een carrière zitten erbij, maar ik heb er ook armelui tussen gespot. De kern van deze club is ook weer dat ze het geheim kennen van hoe je je leven en dat van anderen kunt beïnvloeden met die ouwe troep uit Egypte. Dit hieronder is een ontzéttend leuke video van Omroep Brabant, waarin de supertoffe Maud Hawinkels de Vrijmetselaars bezoekt. Ik heb me blauw gelachen. Een vriendin van me stuurde deze video:

 

 

Gelukkig is hier alweer bijna het einde met clubski numero 4: de “Heilige” Geometrie. Deze tent bestaat uit complotdenkende gekken. Dat mag ik wel zeggen, want deze lieden zijn echt helemaal doorgedraaid in hun zieke geloof in buitenaardsen, magie en regeringscomplotten. Dezen hebben mij danig dwarsgezeten, toen ik per ongeluk ontdekte dat je best kunt genezen van moeilijke ziektes en hoe dat dan werkt. Ze waren laaiend op me, want ze wilden dat zélf uitvinden. Ik mocht dat niet doen van ze. Alsof zij dat bepalen! Zie die arrogantie weer. Ik was degene die dodelijk ziek werd, mijn kinderen niet als wezen wilde achterlaten en dus ging vechten tegen mijn ziekte. En dus ben ik degene die de antwoorden vond, simpel! Hoe verknipt ze ook zijn, ze hebben wel de macht gehad om tegen te houden dat ik bekendheid zou verwerven met mijn medische ontdekkingen.

Jawel, we zijn aangekomen bij de laatste tent: de Rozenkruisers! Wat die allemaal doen, dat is ook weer hetzelfde: goochelen met die Egyptische kennis ze denken dus dat ze verheven zijn en dat ze niet meer hoeven te reïncarneren nu ze in dat kluppie zitten. Nou, het is dan nog eerder zo dat ze niet meer mógen reïncarneren, want zulke corrupte types wil je toch niet om je heen hebben? Ze zeveren er een end op los over de geheimen en mysteries van het leven en eigenlijk mag ik wel zeggen dat het een zielig kluppie is voor mensen die bang voor het leven zijn en het allemaal niet zo goed weten.

Ja en dan hebben wij nog de állerlaatste en dat is de Rotary Club. Daar kan ik kort over gaan, want die bestaat uit mensen met geld. Miljonairs, miljardairs enzo. Die sponsoren en financieren allerlei dure projecten en kunnen daarmee ook behoorlijk de politiek sturen. George Soros zit hier uiteraard bij en ik zag ook een oudoom van me, die te veel geld had. Hoewel dit ook een machtige invloedsclub is, zijn ze niet geniepig en achterbaks in die zin dat ze rechters gaan zitten bellen om iemand te gronde te richten enzo. Dit zijn eerder mensen, die vinden dat zij er recht op hebben om met een piepkleine club 98% van alle geld en bezit op aarde te grijpen en er ongegeneerd op te leven ook nog. Zij hebben niet die ouwe Egyptische kennis over hoe je dat dan doet: zó enorm stinkend rijk worden, maar de kabbalaclub stoomt op ze met die kennis van ze. In een volgend artikel ga ik het erover hebben hoe die kabbalisten dat dan doen!

 

Zelfontplooiing of macht?

Ik denk dat alle mensen waar nog enige goedheid in zit, deze zes genootschappen gráág weg willen hebben. Juist die genootschappen maken de wereld kapot met hun elitaire gezever in plaats van haar tot iets moois en vruchtbaars te maken voor iedereen. Nu ben ik dus degene die ertoe gedwongen word om hen te stoppen en ben ik daar in vuur en vlam mee bezig. Ik had heel andere plannen in het leven: wilde graag artiest worden en ook wel psycholoog, maar dan een goeie in de traditie van Jung. O ja en diëtiste, dat leek me ook wel wat. En nog liever gewoon thuisblijfmoeder met een boerderij ergens bovenop een berg in Griekenland! Dat was mijn grootste wens, maar mijn leven lang zat men me vanuit die machtclubs letterlijk op te jagen en kon ik niets anders doen dan proberen te overleven. Om mijn leven terug te krijgen, bleek het noodzakelijk te zijn om die clubs af te breken. Ik doe het niet eens expres. Ze willen het zelf. Ik ga eindelijk slapen, want dit geneuzel houdt me ‘s nachts ook wakker en ik ben uitgeput.

Nog even dit: als jij dus net als ik meemaakt dat er gegevens over jou of je gezin worden doorgegeven van instantie naar instantie of dat rechters, jeugdzorg enzovoort vooringenomen zijn en zich zonder reden tegen je keren: het zou kunnen dat er over je geroddeld wordt binnen één of meerdere van deze ridicule machtclubs. Ik wil je zeker niet opstoken of bang maken. Het hoeft helemaal niet zo te zijn, maar binnen Jeugdzorg, maar ook bijvoorbeeld de ggz of de belastingdienst worden deze clubs wel ingezet om mensen de schulden in te jagen, hun bedrijf te ruïneren of hun kinderen af te pakken. Ik ben ontzettend moe van het harde werken om al die gasten te identificeren en ben blij dat ik het nu, na enige oefening, op een foto kan zien óf ze bij een club horen en zo ja welke dan. En bedenk alsjeblieft dat het domme mensen zijn, die zich bij zo’n tent aansluiten. Ze voelen zich verheven boven het plebs – dat zijn wij dan – en als ze zien dat jij of ik zónder bij zo’n tent te zitten, minder gemeen, wrokkig, jaloers en corrupt zijn dan zij, worden ze kwaad op je en gaan ze je stiekum tegenwerken. Het zijn niet allemaal elitaire typetjes met hoge functies. Die zitten ertussen, maar vormen meestal niet de meerderheid in die clubs. Het gaat om zelfontwikkeling, maar die is zeer oppervlakkig en dus word je geen beter mens door een lidmaatschap van zo’n club. Je zou nog eerder geïnfecteerd raken door hun giftige persoonlijkheden!

 

 

© Sophia Vassiliou

 

Geef gerust een leuke reactie / Please feel free to give a nice reaction

Diese Website verwendet Akismet, um Spam zu reduzieren. Erfahre mehr darüber, wie deine Kommentardaten verarbeitet werden.

Menü schließen
%d Bloggern gefällt das: