header
De fout in de islam
Een vrouw als zoutpilaar en allemaal hetzelfde

De fout in de islam

De islam is een godsdienst, die stevig op z’n benen staat en zich de kaas niet van het brood laat eten. Overal eisen moslims steeds meer rechten op voor henzelf en vaak gaat dat ten koste van andere culturen en godsdiensten. Die assertiviteit lijkt een heel positieve eigenschap van deze wereldreligie, maar is dat ook daadwerkelijk zo? Het maakt moslims er in ieder geval niet geliefder op. Hoe leuk is het dat wij in ons eigen land geen christelijk onderwijs meer kunnen bieden, omdat er nu een miljoen moslims bij zijn gekomen, die dan óók islamitisch onderwijs eisen, waar ze vervolgens in groten getale radicaliseren? Hoe goed is het dat er steeds meer kritiek op kerst en pasen komt en dat het suikerfeest ons steeds meer wordt opgedrongen? Hoe mooi is het dat we verplicht moeten accepteren dat een groot deel van de islamitische vrouwen gesluierd is en nagenoeg geen rechten heeft?

Gematigde mensen uit moslimlanden zijn meestal hartstikke aardige, hartelijke mensen. Daar gaat het probleem niet over, want hun persoonlijkheid wordt enorm gewaardeerd. Twee dagen geleden nog kreeg een jonge Turkse kapper terecht alle hulde, omdat hij een man uit de gracht had gered na een ongeluk. Geweldig en dat is ook waar ik me persoonlijk toe aangetrokken voel: ze zijn qua karakter net als wij Grieken en dat voelt thuis en fijn. Voor iemand die níet Grieks is, voelen ze warm en vriendelijk aan. En toch blijft er iets knagen: het stukje godsdienst. Het moment waarop ze opeens toch godsdienstig gaan praten, in de ramadan bijvoorbeeld of wanneer het over hun land van afkomst gaat. Die religie is benauwend en dat is meer dan een onderbuikgevoel. Het is iets wat alleen in de islam bestaat en in geen enkele andere religie.

We zijn hier in Nederland en heel Europa eigenlijk, niet de enigen die moeite hebben met belijdende moslims. In Aziatische landen, zoals India, de Filippijnen enzovoort speelt hetzelfde probleem ook. In Griekenland speelt het en dat is allang niet meer vanwege de Turkse bezetting, in de Verenigde Staten speelt het en noem eens een land op waar moslims wonen en waar alles pais en vree is. Democratisch, zonder censuur, waar vrouwen gelijk zijn aan mannen en waar welvaart en goed onderwijs is. Het is er niet! En daar is een reden voor, want ín de islam zit een fout. Of misschien is het een onduidelijkheid in de interpretatie van de Koran en de andere daaromheen cirkelende boeken van profeet Mohamed. Ik geloof zo dat die man het goed bedoeld heeft, maar ook hij heeft oorlog gevoerd om de religie en hij heeft nou niet echt een kristalhelder setje leefregels achtergelaten. Laten we wel wezen. Eerder een – mooi hoor –  onleesbaar literair boek, net als de bijbel eigenlijk, maar met het verschil dat iedere gelovige moslim verplicht ieder woord in dat boek moet volgen. Het woord islam betekent immers onderwerping! Bij de christenen zijn er maar héél weinig mensen die op die manier leven, want wij relativeren de bijbel vanwege het feit dat het een eeuwenoud boek is, uit een land dat een totaal andere cultuur en taal heeft en omdat we vinden dat we het zo goed doen.

En dát is waar de fout in deze godsdienst zit: als je precies doet wat het boek zegt, ben je een radicale moslim. Ik ben getrouwd geweest met een moslim en heb heel veel vrienden gehad, die moslims waren. Als die Koerd waren, schaamden ze zich een beetje omdat ze eigenlijk het Yezidigeloof aanhangen: de religie van Zaratoestra, die – voor zover ik het gezien heb, want het is een verboden godsdienst in het hele Midden-Oosten – heel wijs en sjamanistisch is. Ze zijn met het zwaard op de keel gedwongen moslims te worden, maar velen van hen zijn hun verleden nog niet vergeten. Deze mensen zullen daarom niet gauw radicaliseren. Mijn ex-man uit Kabylië in Algerije herinnert zich nog dat de mensen in zijn deel van Algerije van origine een eigen godsdienst hadden en toen christelijk waren, waarna ze ook met het zwaard op de keel tot de islam gedwongen zijn. Ook de Algerijnse Berbers zullen daarom niet gauw radicaliseren. Maar mensen die zich hun verleden niet herinneren of die getraumatiseerd of gehersenspoeld worden, kunnen dat wel.

Een nog belangrijker reden voor het feit dat deze mensen niet gauw zullen radicaliseren, is dat ze een hoge beschaving hebben. Overal waar moslims zijn en waar een hoge beschaving is, is het gevaar op radicaliseren klein. Zoals die mensen het zelf uitdrukken, gaan ze niet dieper de islam in dan dat ze een religieuze beleving hebben. De Soefibeweging is een mooie uiting van wat de islam ook kan zijn, maar strenge moslims vinden dat Soefi’s en andere gematigde gelovigen geen moslims zijn. En eigenlijk hebben ze daarin gelijk: als je het geloof volgt zoals het op schrift staat, dan moet je als vrouw gesluierd en helemaal ingepakt rondlopen, vijf keer per dag je ritueel wassen en bidden, de ramadan houden en iedereen die geen strenge moslim is, proberen over te halen tot het ‘geloof’ of anders wantrouwen. Bij de minste of geringste kritiek op je godsdienst moet je gelijk met geweld antwoorden. Kijk maar naar de doodsbedreigingen die de paar cartoonisten die een grapje over Mohamed durfden te maken, over zich heen kregen en hoe je aangevallen wordt op bijvoorbeeld Facebook als je je niet helemaal positief uit over de islam.

Zodra iemand besluit zijn of haar geloof in praktijk te gaan brengen, komt de diepere kant van de islam naar boven: rigiditeit en stramme regels, een juridisch systeem dat gewoon barbaars is, een omgang met vrouwen die terecht alle woede ter wereld opwekt én – erger nog – de overtuiging dat alle moslims bedreigd worden en moeten vechten voor het geloof: de jihad, die zich uit in een gruwelijk terrorisme. Vrouwen mogen geen normale kleren aan, moeten verplicht hun hele lichaam inclusief hoofd bedekken, moeten verplicht thuis zitten, in de keuken staan en kinderen baren, die vervolgens op straat dienen op te groeien, wat hier in Europa helemaal niet kan en mogen niet scheiden van hun man. Ook niet en vooral niet als die gewelddadig is, hetgeen nogal eens voorkomt bij moslims. Het allerergste is dat deze mensen ook vinden dat iedereen die geen belijdende moslim is zoals zij, onrein is en bestreden dient te worden. Dát is het duivelsstaartje van de islam en dat komt pas naar boven, wanneer mensen deze godsdienst helemaal gaan belijden zoals het eigenlijk ‘hoort’. Dan ben je helemaal geen warme en vredige persoon meer, maar een haatdragende en gewelddadige mens, die overal kwaad om wordt en niets kan verdragen.

Amel Bent
Frans-Algerijnse zangeres Amel Bent

Ik zal nooit dat leuke Frans-Algerijnse zangeresje Amel Bent vergeten. Hartstikke sympathieke meid met een prachtstem en een mooie bijdrage aan de moderne Franse muziek. Maar in een interview zei ze plotseling dat ze op een dag haar geloof zou gaan praktizeren en dan zou ze stoppen met zingen. De presentator vroeg verbaasd waarom en toen zei ze dat ze dan een hoofddoek zou dragen en islamitische kleding. Dat ze nu eigenlijk in zonde leefde voor haar geloof. De hele zaal was geschokt en de (Franse) presentator wist niet wat hij moest zeggen. Ze droeg geen sexy kleding, was totaal niet provocerend, hoorde er helemaal bij in Frankrijk en maakte serieuze muziek, maar toch had ze dat angeltje in haar denkwijze. Dat is het duiveltje van de islam! Gematigde moslims voelen zich altijd een beetje schuldig dat ze niet helemaal het geloof volgen.

En dat radicaliseren dat kan ook die aardige Turkse of Marokkaanse buurman overkomen. Niet gemakkelijk, maar het kan wel. Als zo’n aardig iemand een keer een flinke shock krijgt of getraumatiseerd raakt, dan kan dat gebeuren. De islam zet aan tot het op een nare manier opdringen van je geloof aan anderen, tot het op een onsympathieke manier eisen van allerlei rechten en voorzieningen, die soms zover gaan dat werknemers op het werk een bidplek én pauze eisen om te bidden. Mijn ex-man stond stomverbaasd toen hij hoorde hoe moslims hier in Nederland zoveel eisen voor hun geloof. Een niet-radicale imam haalt dan namelijk een koranvers aan, waarin staat dat je je dient aan te passen aan het leven en dat je je gebeden ook later kunt doen dan op het officiële uur. Dat is nú met de seculiere regering die Algerije kent, maar je ziet wat er gebeurt, wanneer de religie zich in de politiek mengt. Iran, Afghanistan en Saoedi-Arabië als ergste voorbeelden. Ook in Algerije – en alle andere gematigde landen – is een krachtige groep salafisten (strenge moslims) die van alle kanten proberen aan de macht te komen en meestal doen ze dat door terroristische acties uit te voeren. Ze zijn namelijk niet beschaafd en niet in staat om op een normale manier te lobbyen.

Terug naar Nederland. Als een werkgever een personeelsadvertentie zet en er reageert een mevrouw met hoofddoek, dan mag die niet geweigerd worden voor het werk. De werkgever mag ook niet eisen dat de hoofddoek af gaat. Het is nog niemand op de hele wereld gelukt om wetgeving te maken om dat onrecht tegen vrouwen te voorkomen. Er moet een smoes verzonnen worden om een gesluierde vrouw niet aan te nemen en dan gaat de sollicitante klachten indienen van discriminatie. Nee, ze discrimineert zichzelf door er niet normaal toonbaar uit te zien! Dat hoort niet bij ons. Bij ons zet je je hoofdgestel áf, wanneer je ergens komt. Zo was het 100 jaar geleden al en nog steeds geldt het als onbeleefd als je je pet of hoed op laat, wanneer je binnen bent. Je kiest ervoor om hier te wonen, dus dan pas je je aan aan onze cultuur. Wij hoeven niet voor een lading nieuwkomers, die nog steeds jaarlijks problematisch hard groeit, onze hele manier van leven om te gooien! Wij willen niet terug in de tijd, want we weten hoe onderdrukkend het leven toen was.

Strenge moslims hebben van kind af aan geleerd dat je álles in het werk moet stellen om je recht te halen. Zij vinden het gigantische discriminatie als ze niet bakkenvol met moskeeën hebben, eigen onderwijs dat de hele tijd fout loopt, maar steeds wéér via de rechter afgedwongen wordt, als ze hun vrouwen niet als beesten mogen behandelen en nu is het ook nog mode dat moslimvrouwen net doen alsof het dragen van zo’n hoofddoek vrije keuze is. Dat is het NIET! In de koran staat wel dat het geadviseerd wordt, maar niet dat het moet. Je leeft in een land waar het als onbehoorlijk geldt: doe dat ding dan af en zeur er niet over! En ga niet vergelijken met een klein kruisje om iemands nek of een klein keppeltje op het achterhoofd. Dat is niet onderdrukkend en ook niet zo opvallend. Hoofddoeken waren in de tijd van Jezus en honderden, nee zelfs duizenden jaren daarvóór al, onderwerp van discussie. Voor zover ik het heb kunnen terughalen, is het van origine een Afrikaanse gewoonte om verkrachtingen te voorkomen bij de veel voorkomende stammenoorlogen. Daar en in het Midden-Oosten zijn het geweld en de respectloosheid jegens vrouwen begonnen en daar zijn ze ook het ergst.

Het is schande dat mensen daar vandaag de dag nog steeds aan meedoen, door zichzelf te sluieren. Vrouwen dragen het onding omdat ze anders geen vent denken te kunnen scoren én omdat ze aan ons niet-moslims willen laten zien hoe superieur ze wel niet zijn als gelovige moslim. Denk eens na! Dat schijnt 157 keer in de koran te staan, dus dát moet je dan ook doen. Niet alleen maar eisen en bidden. Je bent lid van een godsdienst die van binnen iets met je doet, zodra je praktizerend gelovige wordt. Dat doet het christendom niet. Het boeddhisme doet dat niet, het hindoeïsme doet dat niet, het jodendom doet dat niet, het yezidi-zoroastrisme doet dat niet en geen enkele godsdienst hersenspoelt je. Voorbeeldje? Ik was eens bij een kweker, omdat ik een speciaal soort rozenstruik nodig had, om daar een medicijn van te maken. De zeer christelijke kweker keek me recht aan en vroeg: “Waarom vraag je God niet om je te helpen met je ziekte?”. Ik antwoordde naar waarheid dat ik dat gedaan had en dat Hij me had gevraagd die ene plant te kopen. Waar is de rigiditeit? Waar is de verongelijkte en boze houding? Waar is het gewelddadige woordgebruik? Dat zit er niet in bij andere geloven dan de islam, hoe gelovig mensen ook zijn.

Boeddhisten doen rituelen en mediteren, maar daar heb je geen last van als je met ze omgaat als niet-boeddhist. Joden hebben hun eigen feesten, maar die dringen ze niet aan anderen op. Wij als orthodoxe christenen hebben ook een paar afwijkende feesten (op een andere datum), maar die vieren we gewoon binnenshuis en we zeuren er niet over. De enige mensen die ruzie zoeken en zelfs oorlogen voeren om hun godsdienst, dat zijn moslims. En ja, natuurlijk vecht de ander dan terug: uit verdediging, niet om de islam aan te vallen of zoiets doms. Het is gewoon schizofreen om te denken dat je als moslim geen ruimte krijgt om te leven tussen anderen. Nee, het is dat je te véél ruimte eist voor jezelf en dat je altijd ondankbaar en ontevreden bent. Dat je radicale ideeën krijgt als je je te veel met die godsdienst bezighoudt. Alle godsdiensten prediken bescheidenheid, behalve de islam. Die predikt conflict en die akelige houding van jezelf zo prominent op de voorgrond schuiven met je geloof. En die houding, díe is nou exact de reden waarom niemand op de hele wereld de islam sympathiek vindt en waarom alle anderen last van moslims hebben. Het geweld, zowel fysiek als verbaal is enorm. Ze durven het meestal niet eens te zeggen, maar dit is wat mensen vinden van de islam.

In Nederland heb je het recht om je godsdienst in alle rust thuis te belijden. Zonder zeuren en eisen. Het is niet redelijk om te eisen dat wij geen christelijke scholen meer mogen hebben, omdat moslims dan ook zo nodig moeten. Nee! Op christelijke scholen gelden christelijke waarden, zoals solidariteit met elkaar en het leven van alledag bespreken. Ik heb zelf op christelijke scholen gezeten en er ook lesgegeven. Vond het dagelijkse gesprekje met de klas over een maatschappelijk onderwerp vanuit de bijbel bezien heel nuttig, want het bond iedereen aan elkaar. Er hing dan gelijk een fijne sfeer in de klas en dan kon je prima werken. Ook is de kwaliteit van onderwijs op christelijke scholen vaak beter dan op andere en door de normen en waarden daar wordt er veel minder gepest. Niemand radicaliseert er bovendien. Christelijk onderwijs heeft daarmee een maatschappelijk nut dat islamitisch onderwijs mist.

Ik denk ook dat er een oplossing is. Je kunt radicale moslims Nederland uitzetten, maar daarmee is het probleem niet opgelost. Dan zitten ze boos en vol wrok in Marokko, Turkije, Syrië, Egypte of waar ook en gaan ze daar problemen creëren. Je kunt ook allerlei uitingen van radicaliteit verbieden, zoals hoofddoeken, gelovige kleding en islamitische scholen, maar dan gaan ze terroristische aanslagen plegen. Dat is de reden waarom die dingen niet verboden zijn. Ik denk dat die mensen ook in therapie kunnen om over hun trauma’s heen te komen. Dat ze ook weer bij hun logica kunnen komen, nadat ze gehersenspoeld zijn.

Nog een oplossing is volgens mij mogelijk: het zuiveren van de godsdienst, door de radicale stukken eruit te halen. Misschien niet uit het boek, maar wel uit de ideeën van de mensen die de islam aanhangen. Dus die onzin over de kleding van vrouwen bijvoorbeeld, het geen hand mogen geven of een vrouw niet mogen aanraken als je man bent, de agressie naar niet-moslims en de haat tegen joden en misschien moet de ramadan iets menselijker en draaglijker gemaakt worden, door bijvoorbeeld hier in de zomer niet van 4 uur ‘s ochtends tot 11 uur ‘s avonds zonder eten én drinken te moeten. En dat het duidelijk wordt dat jihad een innerlijke strijd is om een mooie mens te zijn en goede dingen te doen, wat niet voor alle mensen even gemakkelijk is. Als je immers met opgekropte emoties zit (weet je nog: in je amygdala, dat kleine stukje hersenen), is het moeilijk om aardig te zijn, want je hebt constant de neiging om wraak te nemen op iedereen en alles. Dat is ook met het christendom gebeurd. In de bijbel staan ook dingen die nou niet echt vredelievend zijn, maar zelfs de allermeest gelovige christenen worden daar niet meer agressief van.

Hier is een nummer van Amel Bent, Ma philosophie uit 2009. Ze heeft het zelf geschreven in samenwerking met Mélanie Georgiades of Diam’s, een Frans-Cypriotische rapster. Het is geen rapnummer trouwens!

 

 

 

© Vassiliou Empowerment

 

Geef gerust een leuke reactie / Please feel free to give a nice reaction

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Sluit Menu