Brief aan de algemeen directeur van de kinderbescherming

Beste mevouw Roeters,

Gaan we weer. Nu mijn vijfde mail aan u en nog steeds komt u niet in actie. Vrijdag belde Savitri Warneke me op, juriste van uw stafbureau. Aardige meid hoor, maar … Ik zat in de auto en ze kon me niet goed horen, zei ze. Ze zou maandag terugbellen. Inmiddels zijn we een week verder en … geen telefoontje of niets van haar! Ze vertelde me ook nog dat er blijkbaar erg veel mensen zijn, die u mails sturen. Tja, met de gang van zaken bij die machtsmisbruikende en tot op het bot corrupte organisatie van jullie die zich totaal 0,0 aantrekt van wetten, regels en erger nog: van ethiek, waarheid en logica of respect voor het Gezin, is dat niet zo vreemd natuurlijk. Maar míjn mails gaan niet alleen over míjn gezin, hoewel ik alle recht heb om daar wél alleen maar over te schrijven.

Wat zijn jullie eigenlijk voor organisatie dat jullie een hele afdeling vol met juristen hebben en dat jullie medewerkers bij ieder wissewasje een juridisch adviseur nodig hebben? Het lijkt wel een verslaving! Ga eens om de mensen geven in plaats van je juridisch tot de tanden toe te bewapenen! Ik stuur u eventjes het door mij al eerder beloofde verslag van twee van mijn vrienden mee, dat zij opgesteld hebben naar aanleiding van de ‘klachtbehandeling’ door uw externe klachtencommissie, bestaande uit drie van de meest corrupte figuren in het hele land: Dirk Vergunst, José Vermeer en Paul Hilhorst. Zie bijlage. Dan weet u weer éven dat ik niet de enige ben, die er zo over denkt. Mijn vrienden waren gewoon helemaal geschokt van de arrogantie, de ijzige kou en de onbeschofte manier van omgaan met zowel mij als hen tijdens die zogenaamde ‘zitting’. Enfin, leest u het maar.

Omdat ik zat van uw laksheid ben en me zorgen maak om mijn gezin en onze toekomst, maar ook om andere gezinnen en hún toekomst met jullie aan het roer, stuur ik deze mail ook even naar uw baas de heer Sander Dekker, minister voor rechtsbescherming. Ik snap sowieso niet dat er wél een minister van rechtsbescherming is (wel een goede zaak overigens), maar niet meer een minister voor gezinszaken. Een fan van André Rouvoet ben ik niet, hoewel ik wel eens in die Reformatorische krant van streng christelijk Nederland heb zitten lezen en die heerlijk pittig en verhelderend kritisch vond. Maar die minister was een geniaal idee.

Heel even nog weer in het kort waar het nog maar weer over ging. Ik zelf ben geadopteerd door een heel fout ouderpaar tussen 1967 en 1970. Ook toen ze me al officieel geadopteerd hadden, zijn er minstens 5 (en ik denk meer) mensen geweest, die zorgmeldingen over mij hebben gedaan vanwege ernstige psychische mishandeling. Geen enkele reactie van jullie met als gevolg dat ik op mijn 16e het huis maar uitgegaan ben en in mijn eentje het gymnasium en de universiteit heb afgemaakt, alsmede mijn wortels heb opgezocht in Griekenland, waarbij mijn adoptieouders wederom hevig in de weg stonden. En toen ik zelf een gezin kreeg, stonden jullie constant op de stoep om mijn gezin te ontwrichten en ons bij iedere teen die we verzetten, te blokkeren. Gevolg; mijn lieve oudste zoon Paris zit kapot en depressief thuis op zijn 22e jaar zonder diploma’s (na jarenlang fysiek en psychisch mishandeld te zijn geweest op school en door de schoolarts en leerplicht in Wageningen). Mijn jongste bij zijn gewelddadige en narcistische vader die mijn in een inrichting probeert te krijgen en hem dan naar Algerije ontvoert. Zie bewijs hieronder. En ik zonder een cent inkomen, totaal publiekelijk voor schut gezet en het graf ingetrapt, terwijl niet alleen nooit iets fout gedaan heb, maar vroeger mensen goed, snel en effectief Nederlands leerde en hen nu van ziektes afhelp, waar artsen niets mee kunnen. Waarnaast ik twee geweldige jongens liefdevol heb opgevoed.

Iedereen die jullie kent, zegt hetzelfde: als jullie één keer komen, blijven jullie de hele tijd wéér komen. Er staat toch duidelijk in jullie Kwaliteitskader en andere regeltoestanden (zoals het Handelingsprotocol van Veilig Thuis) dat jullie een gezin waar geen geweld en geen kindermishandeling is, met rust moeten laten, maar niks hoor! Als jullie niets vinden omdat er niets IS, gaan jullie van alles zitten verzinnen. Dat sturen jullie door aan jan en alleman, wat – meneer Dekkers, zegt u het eens! – strikt VERBODEN is volgens toch minstens de Wbp, maar ook de Wob en ach overal in iedere wet vind je wel iets over dat je niet mag liegen in dossiers en dat soort zaken over mensen en dat je leugens al helemááĺ nooit mag doorsturen. De nieuwe AVG-wet is er nóg duidelijker over, maar zelfs daarvan is uw personeel geenszins onder de indruk. O goed idee, ik stuur u eventjes de zoveelste mail die ik van al die juridische types bij jullie gekregen heb, waarin staat dat mevrouw vindt dat de AVG niet anders is dan de Wbp, waar net zo luid en duidelijk in staat dat je niet mag liegen over mensen. En dat noemt zich teamleider en beweert dat het gezinnen beschermt tegen geweld!!!

Hier hebt u hem:

Op 28 mei 2018 om 12:50 schreef Rianne van Rooijen r.van.rooijen@veiligthuismg.nl:

Geachte mevrouw,
U hebt bij ons een verzoek gedaan om eerdere dossiers te vernietigen die bij Veilig Thuis, voorheen het Advies en Meldpunt Kindermishandeling, bekend zijn vanwege zorgen over uw kinderen in het verleden.
Het handelingsprotocol van Veilig Thuis geeft inzicht op de wijze waarop Veilig Thuis met vernietigingsvragen om hoort te gaan. Bijgaande stuur ik de relevantie artikelen hierover.
De AVG, waaraan u refereert, brengt geen wijzigingen in deze regelgeving.
Wij zullen u van antwoord voorzien over uw vernietigingsverzoek binnen vier weken
10.2.2 Bewaartermijn
De wettelijke bewaartermijn voor de dossiers van het AMHK bedraagt vijftien jaar, te rekenen vanaf het jaar waarin het
AMHK de gegevensverwerking in verband met de melding heeft afgesloten
4. De bewaartermijn moet worden verlengd
indien bij het einde van deze bewaartermijn het jongste kind in het gezin waarmee het AMHK bemoeienis had, nog
geen achttien jaar oud is. In dat geval wordt de bewaartermijn verlengd tot en met het jaar waarin dit jongste kind
achttien jaar oud is geworden
5. De bewaartermijn kan eveneens worden verlengd indien dat voor een zorgvuldige
taakuitoefening van het AMHK noodzakelijk wordt geacht. Een besluit over de noodzaak tot verlenging in verband
met een zorgvuldige taakuitoefening wordt genomen door de leidinggevende van het AMHK. Deze legt zijn besluit
gemotiveerd vast in het dossier.
5
De WMO2015 kent voor persoonsgegevens in verband met AMHK – onderzoeken een bewaartermijn van vijftien
jaar. Deze termijn moet echter worden verlengd indien het jongste kind in het gezin waarmee het AMHK bemoeienis
had, aan het einde van de bewaartermijn nog geen 18 jaar oud is.
0.3.7 Recht op vernietiging
Een direct betrokkene heeft, op grond van artikel 5.3.4 Wmo 2015, het recht om het AMHK te verzoeken om de
gegevens die op hem betrekking hebben te vernietigen. Het AMHK vernietigt deze gegevens binnen drie maanden na
ontvangst van dit verzoek, tenzij het bewaren van de gegevens van
‘aanmerkelijk belang’ kan zijn voor een ander dan
de degene die het verzoek heeft ingediend.
In veel gevallen zal een verzoek om vernietiging door het AMHK moeten worden geweigerd vanwege het
‘aanmerkelijk
belang’
van een ander lid van het gezin, of van mogelijke toekomstige slachtoffers van geweld. Bijvoorbeeld omdat
het AMHK over de gegevens wenst te beschikken in geval van een nieuwe melding of om de toeleiding naar de hulp te
kunnen volgen, of om een kind of een partner tegen toekomstig geweld te beschermen.
10.3.8 Vernietiging als de melding is weerlegd
Een verzoek om vernietiging dient het AMHK in ieder geval te honoreren als door de uitkomst van het onderzoek van
het AMHK de inhoud van de melding wordt weerlegd. In het contact dat het AMHK met betrokkenen heeft over de
uitkomsten van het onderzoek, wijst het AMHK hen op hun recht om te verzoeken om vernietiging van hun gegevens nu
het onderzoek de inhoud van de melding in het geheel niet heeft bevestigd.
Het AMHK reageert uiterlijk binnen vier weken schriftelijk en gemotiveerd op het verzoek.
 
Met vriendelijke groet,
Rianne van Rooijen
teamleider Veilig Thuis Gelderland Midden
-------------------------------------------------------

Weet u eigenlijk wel dat wat jullie daar doen, haatzaaien en laster is? Ja, niet alleen laster, want dat boeit jullie voor geen meter. Blijkbaar hebben jullie manieren gevonden om je daartegen in te dekken – al die juridische typetjes zitten daar uiteraard niet voor niets als muurbloempjes in de modeshow van de Kinderbescherming (zie mijn eerdere mails). Maar ja, ik laat u ook even zien waar de leugens over mij vandaan komen. Bij een totaal gestoorde schooldirectrice uit Wageningen, die dat niet alleen over mij deed met haar zieke brein, maar over alle goede ouders. Die pakte ze ook de kinderen af en ze verbande legio’s met kinderen van ‘haar’ school. Hier éven een kopietje van één pagina uit het dagboek dat ze bij wijze van ‘leerlingdossier van mijn jongste zoon’ bijhield over mij en waar de Onderwijsgeschillencommissie haar stevig voor op haar donder heeft gegeven. Daarná deed ze het gewoon verder, maar niet meer in mijn zoons dossier dat geleegd is van alle leugens. Dit gestoorde mens stuurde de leugens die ze uit haar duim zoog of van mijn ex hoorde, die het even niet echt leuk vond toen we uit elkaar gingen, zo door naar eenieder die het wilde horen: bureau jeugdzorg, AMK / AMHK nu, huisarts, leerplicht, schoolarts en wijkteam. Zo zijn de leugens over mij ontstaan, want geen van de ontvangers had de eerlijkheid of het simpele besef om mij daar eens even over na te vragen of dat wel allemaal waar was. Ze stuurden het allemaal door en door en door en nu ben ik mijn hele gezin kwijt. En dat noemt ú dus eh … kinderbescherming ja.

Hoe kan ik mezelf en mijn gezin ooit van zoveel leugens bevrijden als letterlijk iedereen daarbij tegenwerkt, zonder één goede reden??? Is dat wat u ‘rechtsgang’ noemt in een democratisch land??? Het vette ego van allemaal mensen die per se een niet-verdiende vaste baan met geweldige voorwaarden moet en zal houden en daarbij letterlijk over lijken gaat!!! Hoe kan ik daar tegenop??

U moet zich schamen dat u algemeen directeur bent van een organisatie die geen enkel respect heeft voor ouders en die jaarlijks honderden kinderen onterecht en maar raak uit huis plaatst. Zonder één bewijs, alleen maar ongeverifieerde leugens, roddels en insinuaties. Als iemand mij over u vertelt dat u gestoord bent en ik krijg met u te maken, dan ga ik met u praten om te zien wat ik zelf denk. Als ik het dan niet gelijk weet (onmogelijk in mijn geval als medium overigens), dan vraag ik u op de vrouw af waar die verhalen vandaan komen en wat ervan waar is. En zo hoort het!!!! Niet zomaar valse roddels en valse meldingen voor waar aannemen, terwijl je best beter weet, gewoon omdat je jaloers bent dat ik een geweldige moeder en mens ben. Omdat je zó kwaad op mij bent, dat je mij kapot wilt hebben en mijn kinderen ook. Wat doet dit soort mensen bij uw organisatie?? Ze zit er VOL mee!!! Eruit met dat tuig en zet eens logische en normale, capabele mensen op die werkvloer.

Hier, nog één voor minister Dekker, want het kan u (Annette Roeters) toch niets schelen van wie u de leugens over mij krijgt: Gwen Veneman, al jaren zogenaamd ‘vertrouwensarts’ en de schrik van vele gezinnen, heeft mij maar liefst tot twee keer toe zitten belasteren bij de vereniging voor de kwakzalverij. Omdat die alle medische praktijken die niet totaal volgens hún boekje werken, aan het uitroeien zijn, hebben zij eerst een smerig en van A tot Z gelogen artikel over mij geschreven, dat na bijna 6 jaar nóg altijd helemaal bovenaan in Google te vinden is. Daarna in 2016 heeft ze het wéér gedaan en toen werd ik totaal onterecht aangeklaagd van het maken van reclame voor een geneesmiddel. Wéér het hele internet vol met laster over mij en hoe denkt u dat ik nu nog mijn inkomen moet verdienen? Misbruik maken van mijn dodelijke ziekte MS (multiple sclerose!) is het en dat is eveneens strikt verboden in dit land!! En niets tegen te beginnen ook nog, want dat soort tuig is precies net als jullie en kletst zich toch overal wel uit met een ongekende arrogantie. Ik heb hier geen verweer tegen. Een vriend van me die ernstige psychische problemen heeft, heeft hun ook een keer gemaild en kreeg een hele mail terug met allemaal privé-informatie over mij, waaruit duidelijk bleek dat de kwakzalverij mij stiekem zit te volgen, wat eveneens niet mag. Als ik hun verzoek om die rotzooi over mij weg te halen, reageren ze niet of lachen ze me vierkant uit. Werk aan de winkel voor de minister van gerechtigheid!

Als jullie als de Dood rond willen gaan en willekeurig gezinnen wensen te vernichten, dan moeten jullie in Noord-Korea zijn. Dáár is een dictator die zo’n Gestapo-organisatie als die van jullie (het héle Hollandse jeugdzorg) goed kan gebruiken, daar die mooi in zijn boekje van terreur past. Maar hier hebben we wetten en regels ter bescherming van burgers en daar dient zelfs úw organisatie zich aan te houden!

Mijn eis is dat ALLE dossiers over mij en mijn gezin bij iedereen die er ooit iets van gehad heeft, per onmiddellijk worden gewist, dat mijn naam en die van mijn 2 jongens onmiddellijk totaal wordt gerehabiliteerd, dat mijn oudste nú aan zijn diploma’s wordt geholpen aangezien jullie zijn schoolgang onmogelijk hebben gemaakt door hem expres te laten mishandelen op school en alle instanties tegen ons op te zetten en dat mijn jongste zoon per direct weer bij mij en zijn broer thuiskomt.

En ik eis dat jullie ALLE kinderen en ouders die jullie onterecht iets hebben aangedaan, onmiddellijk rehabiliteren en ruimschoots betalen voor hun/onze schade. Dat jullie die belachelijke klachtencommissies per vandaag opheffen en nieuwe instellen met normale burgers erin en niet met van dat tuig van andere jgz’s en corrupte rechters enzovoort. Opnieuw reorganiseren en deze keer correct. Laat mij het anders maar doen, want ik heb goede ideeën over hoe het hoort te zijn. Jeugdzorg moet echte mishandeling aanpakken, wat jullie nu niet eens kunnen en andere gezinnen of van echte hulp aan huis voorzien of anders met rust laten. Echte waarheidsvinding moeten jullie doen en dat is NIET een huisarts die een gezin nauwelijks kent of een ggd-arts of school die er belang bij heeft om z’n eigen fouten te maskeren en daarvoor ook het vernietigen van gezinnen niet schuwt (ik ben lerares en moeder, weet het uit eigen ervaring), om ‘informatie’ vragen, maar de omgeving inzetten. Niet zomaar instanties zo op hun corrupte woord geloven en normale mensen als crimineel en liegend plebs behandelen. Dat is nou weer discriminatie en staat helemaal bóvenin de nederlandse wet als allereerste verbod.

Zo en dan wil ik nu persoonlijk contact met u en dan wil ik het probleem nú opgelost hebben. Ik heb er genoeg van en velen met mij. Ik stuur ook nog even het bewijs uit mijn zoon leerlingdossier mee, waaruit blijkt dat die Veneman met die directrice (MD = Monique Delno) heeft zitten smoezen vóórdat ze bij mij kwam, wat streng verboden is volgens het protocol van VT.

Groeten doe ik inmiddels niet meer. Die tijd hebt u gehad.

mw. drs. S.A. Konstandinou Vassiliou

Consultancy: (+31) 058 – 843 0449
Mobiel: (+31) 06 – 3427 7058

www.sophiavassiliou.nl

Geef gerust een leuke reactie / Please feel free to give a nice reaction

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.