Bevrijd van erfzonde – een theorie over Jezus

Bevrijd van erfzonde – een theorie over Jezus

Na het stuk van gisteren had ik allemaal vragen, vooral over de dood van Jezus. Bijvoorbeeld hoe het nou toch mogelijk was dat een hele menigte in opstand kwam tegen zo’n lieve man. Hij had nooit iemand kwaad gedaan en dat ze hem dan zó laten geselen en martelen. Dat heeft voor mij nooit goed geklonken en ik heb nooit begrepen hoe zoiets mogelijk was. Weer dook ik de boeken in, het net op en mijn geheugen in om te zien of ik meer informatie kon vinden. Dat was schrikken! Het allerlaatste dat ik wil vertellen, is dat wat ik gezien heb, de waarheid is. Ik heb er een heel andere bedoeling mee, die je straks wel ziet.

Ja, met een heleboel moeite kreeg ik het verhaal te zien van Jezus’ rechtszaak. Alles eromheen: het moment waarop hij vernam dat iemand hem wilde verraden, wat er geprobeerd is om hem te redden en alles. Dat was een totaal andere uitkomst dan zoals het in de bijbel staat. Ik schrok er zo hevig van, dat ik dacht: ik schrijf alleen iets over hoe de kabbalisten toen nog de baas waren en nu een heel stuk minder. Vervolgens begon ik aan een artikel en drukte ik per ongeluk op ‘publiceren’ in plaats van ‘bewaren als concept’. Dáár weer na trok ik de stoute schoenen aan en dook ik het net op om te zien of er nóg iemand op de wereld zo nuts was als ik dat ‘ie durfde te denken dat Jezus misschien wel helemaal niet gekruisigd is. Ik zeg altijd dat ik zo nuchter ben, dus dan moet ik het ook zijn, niet? Tot mijn stomme, stomme verbazing zag ik dat dat inderdaad het geval was en dat er zelfs een heleboel serieuze theorieën gaan over hoe Jezus mogelijk niet omgekomen is aan het kruis. Gek ben ik dus in ieder geval niet, dat is een hele geruststelling.

Nou, toen wilde ik ook weten wat de geschiedenis dan wel vertelt over de tijd na Jezus’ overlijden in 29 n.C. Wel … dat was een heleboel, want er werd orde op zaken gesteld door de Romeinen. Ik heb mijn hoofd inmiddels zó vol met verhalen die mogelijk wel en mogelijk ook niet waar zijn, dat ik hoop dat het hier straks enigszins overzichtelijk is. Eerst maar eens een rijtje met websites waar mensen vertellen dat ze twijfels hebben over het bijbelse verhaal van Jezus’ overlijden aan het kruis en daarna wat er dan eigenlijk verandert aan het christelijke geloof, stel je voor dat dit waar is. Ik kan je vast vertellen dat dat bijna of helemaal niks is, maar ik kom er straks op terug. De evangeliën die over zijn leven gaan, schijnen rond het jaar 70 n.C. te zijn geschreven, maar degenen die we hebben, dateren allemaal van zeker wel een eeuw later. Paulus heeft Jezus zelfs helemaal niet gekend.

  • De moslims om te beginnen! Ik had het nog nooit gehoord, maar er blijkt overduidelijk in de koran te staan dat Jezus nooit gekruisigd is. Verder staat er niks, alleen dat. Hier een verhaal erover. Surah 4:157-158, daar staat het.
  • Daarna kwam ik een nogal warrig interview tegen met een Amerikaanse theoloog, Michael Baigent. Hij is inmiddels overleden, maar hij had door zijn onderzoeken het idee gekregen, dat Jezus getrouwd was met Maria Magdalena en met haar een zoon had, dat hij gered was van het kruis, dat ze naar Zuid-Frankrijk waren gevlucht en dat er nu nog steeds afstammelingen van hem daar wonen. Hij zegt dat er documenten zijn gevonden in een kerk daar in Zuid-Frankrijk, de zogenaamde ‘Jesus Papers’, waarin dit zou moeten staan. De papieren verdwenen echter opeens, vlak nadat ze gevonden waren en hij heeft ze niet kunnen laten vertalen of zelfs maar een foto ervan kunnen maken.
  • Toen kwam ik schrijver en cartoonist Joe McKeefer tegen op deze website en die wees op de gevolgen voor het christendom – let wel, daarmee bedoelt hij alleen het catholicisme – ingeval Jezus niet alleen niet gekruisigd was, maar dientengevolge ook niet opgestaan uit de dood.

 

Dat zijn toch maar liefst drie heel verschillende versies van twijfels over de vraag of Jezus wel echt is gekruisigd. Dan mag ik ook wel vertellen wat ik zelf gezien heb, dacht ik. Nogmaals: ik ben gewoon mijn geheugen ingedoken en ben gaan kijken naar de tijd van Jezus. Op die manier wil je nog wel eens de waarheid vinden, maar uiteraard moet je meer bewijzen hebben om te kunnen claimen dat iets wat je gezien hebt, inderdaad klopt. Die heb ik vooralsnog niet, maar ik heb wél een prachtverhaal. Dit zou je al willen geloven omdat het zo mooi is. Eerst nog even een website vermelden, waar je van alles op kunt vinden over wat er na Jezus’ dood gebeurde. Het is een gesprek tussen allemaal mensen die er veel over weten en dat vertellen op Quora. Dat is verrekte interessant! Die vreselijke koning Herodes is namelijk verjaagd en díe is naar Zuid-Frankrijk gevlucht volgens dé bron uit die tijd, de officiële geschiedschrijver van de Romeinen, Josephus of met zijn volledige naam Titus Flavius Josephus, geboren als Yosef ben Matityahu. Hij is vervangen door koning Agrippa.

 

Het verhaal van Jezus zoals ik het zag

Tijd om te vertellen wat ik zag dat er gebeurde! Jezus was inderdaad getrouwd, maar niet met Maria Magdalena. Hij was getrouwd met haar verstandiger zus Martha van Bethanië, zoals ze meestal wordt genoemd. Ongeveer een dag voordat hij werd opgepakt, had Martha al gehoord dat dat zou gebeuren en ze had een indringend gesprek erover met een Romeinse magistraat. Wie kon ik niet zien, maar iemand die veel in te brengen had, mogelijk Pontius Pilatus zelf die gouverneur was. Martha liet bewijzen zien van Jezus’ onschuld, ook bijvoorbeeld dingen die hij geschreven had en die niets lieten zien van opstand tegen Romeinen of tegen het joodse geloof. Die magistraat beloofde haar dit aan zijn collega’s te melden en dat deed hij ook. Tijdens de rechtszaak stond Pilatus dan ook aan zijn kant en werd zijn onschuld al snel bewezen. Toch bleef een woedende menigte schreeuwen, waarop Martha, Jezus’ vrouw dus, het podium op kwam en begon te spreken.

Ze zei: “Ik ben joods, maar leef in het Romeinse Rijk waar vrouwen ook het recht hebben te spreken. Daar maak ik gebruik van om jullie te vertellen over mijn mans onschuld”. Een heel verhaal vertelde ze, dat als resultaat had dat het hele publiek ophield met schreeuwen. Er heerste volledige kalmte in de rechtszaal en Jezus werd dus vrijgesproken. Hij en Martha hoefden niet te vluchten, maar haar zus Maria Magdalena wellicht wel. Die had namelijk met de corrupte priesters en de kabbalisten meegewerkt om Jezus vals aan te klagen en het kan maar zo zijn dat zíj gevlucht is naar Zuid-Frankrijk. In ieder geval – weer even terug naar de feiten: – vluchtte Herodes Antipas, die enge koning die toen direct werd afgezet, daar wel naar toe. Wat ik ook nog zag, was dat er de groep joden die toen wegvluchtte uit Israel richting Zuid-Frankrijk en Spanje, corrupte lieden waren, kabbalisten dus en aanhangers van die prut. Zij hadden de waarheid over wat er met Jezus is gebeurd, verdraaid en erg ook. Ik bedoel … als de man echt totaal niet gekruisigd is en zelfs een rustige periode wist in te luiden voor Israel met de officiële belofte dat de Romeinen zich later zouden terugtrekken, dat is wel héél anders dan wat wij erover hebben geleerd in de bijbel. Het volgende feit dat vermeld wordt in welke boeken ook, vond immers plaats in het jaar 70, dus het is in ieder geval ruim 40 jaar kalm geweest.

Er gebeurde nog iets tijdens die rechtszaak. De moordenaar Bar-Abbas werd terechtgesteld. Ik vermoed dat er ook iemand werd vrijgelaten uit de gevangenis, want dat was traditie op de dag voor Pasen ieder jaar. Kon niet zien wie dat dan was. Wat er verder gebeurde, daar viel mijn mond echt helemáál van open: Jezus en Martha werden een soort van leiders van de joden en gesprekspartner voor de Romeinen. Zij kregen het voor elkaar dat er een officieel contract werd getekend, waarin stond dat de Romeinen zich over 80 jaar zouden terugtrekken uit Israel. Zij wisten toen echter al dat dat contract niet nageleefd zou worden. Jezus overleed in het jaar 70 n.C. en Martha iets daarvoor. Gelijk na hun overlijden (feiten weer) kwam het Romeinse leger de tempel verwoesten. Dat was omdat veel joden niet wilden geloven dat de Romeinen uit zichzelf weg zouden gaan en in opstand kwamen. Die opstand werd hard neergeslagen, waarbij de tempel verwoest werd en heel veel joden omkwamen. Toen zijn bijna alle joden uit Israel weggevlucht.

Nog meer! Stel je nou eens voor dat Jezus niet gekruisigd is. Niet dat hij ontsnapt is en gevlucht, maar dat hij echt vrijgesproken is, dat hij echt een verstandige vrouw had en dat zij tweeën vervolgens een soort van woordvoerders of leiders van de joodse gemeenschap zijn geworden. De voorspelling voor Jezus’ leven luidde dat hij de Romeinen zou verdrijven en koning van de joden zou worden! Koning is hij – als dit verhaal waar is – niet geworden, maar wel hun leider en hij kreeg voor elkaar dat de Romeinen zich binnen afzienbare tijd zouden terugtrekken uit Israel. Op vreedzame wijze nog wel! De corrupte lieden uit het joodse geloof vonden hem een verrader, omdat hij vriendelijk met de Romeinen omging en geen oorlog tegen hen begon. Zelf zou ik denken: wees blij dat de man het met diplomatie voor elkaar kreeg, want hoe ga jij met een handjevol ongetrainde mensen een miljoenen goed getrainde soldaten tellend Romeins leger verslaan?

 

Het goede nieuws voor de mensen als dit waar is!

De énige reden waarom ik vertel wat ik zag in het leven van Jezus is dat het fantastisch nieuws is als dit waar is. Niet alleen omdat die lieve man dan niet zo bruut vermoord is, maar omdat er altijd in de eeuwen en millenia zelfs vóór Jezus dat geloof was dat mensen een erfzonde bij zich zouden dragen. Dat is iets wat ik nooit heb geloofd en wat ik zelfs schandalig vind! Dus omdat een of andere trut 12 miljard jaar geleden in een of andere hof van Eden dat er nu niet meer schijnt te zijn – Eva genaamd – kwaaje dingen ging doen, is iedereen sindsdien opeens besmet met het virus van het kwaad en bovendien nog schuldig ook aan haar stommiteit? Nou, dat krijg je er bij mij niet in hoor, echt niet! Precies dát is de reden waarom ik nooit verder het geloof ingegaan ben en weinig weet over de praktijk van het christendom.

In de orthodoxe kerk en ik dacht in de katholieke ook, heb je iets wat ‘metálipsi’ wordt genoemd. Dan vier je eigenlijk het laatste avondmaal opnieuw door van de priester een stukje brood met wijn in ontvangst te nemen, dat dan staat voor het lichaam en het bloed van Christus. Ik heb daar nooit iets van willen weten, want ik wil Jezus’ bloed en lichaam niet innemen. Noem me maar een dwars mens, maar mij maak je niet wijs dat dat een mysterie is dat ik maar moet geloven. Ik wil exact weten wat ik geloof en waarom. Jezus’ dood was geen offer, natuurlijk niet! Want wie brengen er nog maar offers? Juist: satanisten en mensen die aan magie doen en zwarte krachten enzo. God toch niet! Dus las ik het verhaal van het laatste avondmaal van Jezus met zijn leerlingen nog eens door. Hij zegende het eten en de wijn en zei erbij: “Neem ervan. Het is mijn lichaam en mijn bloed”. Maar dat was niet letterlijk bedoeld en ook geen mysterie! Jezus bedoelde ermee te zeggen dat het brood en de wijn van het avondmaal je beschermen, net alsof hij nog altijd naast je staat. Het is een bescherming tegen het kwaad in alle vormen: magie en kabbala, maar ook geweld, vreemde overheersing, ongeluk in je leven en dat soort zaken.

Dus het nieuws als Jezus niet vermoord is aan het kruis, dat is dat we niet verlost zouden zijn van die erfzonde, toch? Maar als je nou eens nooit schuldig gewéést bent? Dat is toch veel beter nieuws? Niemand is schuldig als hij of zij niets verkeerd gedaan heeft! Dat is nou zoiets wat van die griezelige, in de schaduwen staande machthebbers de mensen zouden wijsmaken om ze onder controle te houden. “Jah, mond houden jij! Je bent schuldig, weet je nog? Eva.”.

Ik weet nog iets beters: of Jezus nou wel of niet gestorven is aan het kruis, niemand is schuldig aan wat voor erfzonde of andere toestand dan ook! Iedereen is gewoon lekker vrij om een mooi leven te leiden en je hoeft niet weg bij de kerk, omdat je per ongeluk toch een mooi leven hebt gekregen en nu niet meer door één deur kunt met je geweten. Als God goed is, wil hij toch dat je een mooi leven hebt? Dat je een fijn huis hebt, een goeie partner en eventueel kinderen, vrienden, familie en alles wat een mens nodig heeft om gelukkig te zijn? Dat is dus wat hij voor je wil, daar mag je op rekenen en hij wil ook heel graag dat je aardig bent voor anderen. Voor een God die je dat alles niet gunt, zou je toch niet gaan?

 

Daarom muziek! Goran Bregović uit Kroatië speelt met zijn Wedding and Funeral Band Mazel Tov voor je. Als je érgens vrij en vrolijk van wordt …

 

 

 

 

© Sophia Vassiliou

 

Geef gerust een leuke reactie / Please feel free to give a nice reaction

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.