Verdriet – Sorrow

Deze Tibetaanse zangeres is gevlucht en heeft veel verdriet gekend in haar leven. Dit lied helpt bij het verwerken van verdriet.

This Tibetan singer fled from Tibet to China and has known a lot of sorrow in her life. This song helpt to process sorrow.

Heavenly road or 天路 in Chinese:

 

©Sophia Vassiliou 2017

Twitter:   –   Facebook   –   LinkedIn

Dit bericht mag vrijelijk gekopieerd worden, inclusief afbeeldingen, op voorwaarde dat mijn naam en een werkende link naar mijn website aanwezig zijn.

This message may be freely copied and shared including images, on the condition that my name and a working link to my website are present.