Sereniteit – Serenity

Als je je innerlijke rust en sereniteit terugzoekt, is dit wat je nodig hebt. Helemaal uit China zingt de sopraan Wu Bixia met een prachtig hemels koor en een geweldig orkest Flower burial (helaas kan ik niet lezen hoe ze allemaal heten) voor je. Het lied komt uit de Chinese opera Dream of the red chamber:

If you’re looking for serenity and inner peace, this is what you need. All the way from China soprano Wu Bixia with a beautiful heavenly choir and a fantastic orchestra perform for you the song Flower burial from the Chinese opera Dream of the red chamber:

 

©Sophia Vassiliou 2017

Twitter:   –   Facebook   –   LinkedIn

Dit bericht mag vrijelijk gekopieerd worden, inclusief afbeeldingen, op voorwaarde dat mijn naam en een werkende link naar mijn website aanwezig zijn.

This message may be freely copied and shared including images, on the condition that my name and a working link to my website are present.