Mensen wakkermaken – Wake up call

Als je jezelf of anderen wakker wilt maken, heb ik hier een prachtig én maatschappijkritisch lied voor je van de Italiaanse band Matia Bazar: Noi heet het: wij.

If you wish to wake up people or stay awake yourself, there’s the best music for it: The Italian band Matia Bazar performs Noi (We) for you:

 

©Sophia Vassiliou 2017

Twitter:   –   Facebook   –   LinkedIn

Dit bericht mag vrijelijk gekopieerd worden, inclusief afbeeldingen, op voorwaarde dat mijn naam en een werkende link naar mijn website aanwezig zijn.

This message may be freely copied and shared including images, on the condition that my name and a working link to my website are present.