Humor en vrolijkheid – Humor and cheerfulness

Hier heb ik iemand voor je die al grappig is, zonder dat hij iets gedaan of gezegd heeft. Griekse bouzoukispeler Giorgos Zambétas speelt en zingt Ο πιο καλός ο μαθητής (het beste jongetje van de klas) voor je:

Here I have someone for you who is already funny without having said or done anything. Greek bouzouki player George Zambétas plays and sinds Ο πιο καλός ο μαθητής (the best student in the class) for you:

 

©Sophia Vassiliou 2017

Twitter:   –   Facebook   –   LinkedIn

Dit bericht mag vrijelijk gekopieerd worden, inclusief afbeeldingen, op voorwaarde dat mijn naam en een werkende link naar mijn website aanwezig zijn.

This message may be freely copied and shared including images, on the condition that my name and a working link to my website are present.