Geesten wegjagen – Chase away ghosts

Als je geesten weg wilt hebben uit je huis of je omgeving, probeer dan deze Koerdische muziek eens! Aynur Doǵan en Ibrahim Keivo zingen met een Midden-Oosterse band en het Morgenland Kamerorkest. Rony Barrak op de darbuka is de beste speler op de wereld:

If you wish to chase away ghosts from your house or your environment, then do try this Kurdish music! Aynur Doǵan and Ibrahim Keivo sing a song by Śivan Perwer for you, Keća Kurdan (Koerdisch meisje). They have a Middle-Eastern band and the Morgenland Chamber Orchestra with them and Rony Barrak on the darbuka, the best player in the world:

 

©Sophia Vassiliou 2017

Twitter:   –   Facebook   –   LinkedIn

Dit bericht mag vrijelijk gekopieerd worden, inclusief afbeeldingen, op voorwaarde dat mijn naam en een werkende link naar mijn website aanwezig zijn.

This message may be freely copied and shared including images, on the condition that my name and a working link to my website are present.