Jehova’s getuigen en andere sektes zijn slecht?

Hoe vaak heb je geen Jehova’s getuigen aan de deur gehad met enthousiaste krantjes en een vrolijk praatje? Wij in Wageningen heel vaak en we waren een tijdlang zelfs bevriend met een gezin van dat geloof. Het waren heel aardige mensen.

Bij gebrek aan een foto van Kleusien is dit hier Berendien uut Wisp (Koot en Bie)

Bijna iedereen denkt heel negatief over zware christenen en over mensen van allerlei sektes enzo. Zelf heb ik een jaar of 10 van mijn leven in een heel gelovig stadje doorgebracht, waar maar liefst 64 kerkgenootschappen vertegenwoordigd waren: Kampen. Vlakbij kruidenvrouw Kleusien uut Zalk ook nog. De schoenlapper in de buurt van mijn ouders was lid van een of andere behoorlijk zware kerk. Het was een aardige man en ik heb heel wat gesprekken met hem gehad. Wat ik steeds weer moest concluderen, was dat hij via dat geloof een stukje van de Waarheid (van hoe het leven écht in elkaar zit), in handen had.

En nog iets: hij gebruikte vaak heel andere woorden dan ik voor hetzelfde fenomeen. Uit zijn mond klonk alles ont-zet-tend stichtelijk, maar als ik het zei, niet. Toch zeiden we hetzelfde. Hij praatte heel liefdevol over God en over Jezus, wat ik heel mooi vond. Dat verwacht je niet, als je niet beter weet – al woon je midden tussen ze – dan dat strenge christenen chagrijnige mensen zijn. Mijn ouders kenden ook veel mensen van strenge kerken, die hartstikke vrolijk, gezellig en ook heel grappig waren. Dat kan dus echt heel goed samengaan!

Dan Jehova’s getuigen. Er kwam bij ons geloof ik iedere maand iemand langs. Het was een oudere man, die heel zachtaardig en lief was. Hij liep wat mank, maar ging heel veel deuren bij langs. Dan bracht hij een krantje en als ik tijd had, praatte ik even met hem. Later kwamen er steeds anderen langs en wat opviel, was dat ze allemaal heel fijnzinnig en gecultiveerd waren. Niet van dat egoïstische of gehaaste gedoe. Persoonlijk waardeerde ik dat erg.

En dan die leer van hen. Ze nemen een stukje uit de bijbel en halen daar een les uit voor hun leven. Op die manier zijn die mensen met elkaar verbonden, want ze doen allerlei dingen samen en ze helpen elkaar. En weet je wat me nou opviel? Die mensen hebben veel minder vaak van die vuile ei-leg-krachten, waarmee ze van alles kunnen afdwingen. Waarom? Ze hebben ze niet nodig! Ik geloof niet dat Jehova’s getuigen mensen hersenspoelen. En weet je wat? Al déden ze het, dan nog heb ik liever dat dan dat mensen die vuile krachten aan elkaar leren en elkaar leren om hun rottigheid op een ander af te schuiven.

Van andere sektes weet ik niet veel. Ik hou er niet echt van, maar sommige gemeenschappen zijn gewoon positief. Ze geloven misschien in iets wat ik niet met ze kan delen, maar het zijn vaak heel gecultiveerde mensen. Ze hebben eigenlijk een soort onderlinge cultuur en ik heb nog nooit meegemaakt dat cultuur mensen kwaad deed. Dan is het gewoon geen cultuur. Mensen met zo’n soort stevig geloof zijn vaak niet zo idioot inhalig en voelen zich verbonden met elkaar. Mensen zonder geloof zijn allemaal ieder-voor-zich en willen allemaal zélf alles hebben voor zichzelf. Wie heb je nou liever?

Adi Da: die had nou wél een rare sekte. Geen verbondenheid, maar gewoon verkeerd leven

Uiteraard even afgezien van echt rare sektes met een leider. En dan al helemaal als die leider opeens vindt dat iedereen maar even zelfmoord moet plegen. Als mensen gehersenspoeld worden en dat soort dingen meer. Natuurlijk ga je me straks vertellen dat er in de geloven die ik net noemde, ook wel eens gehersenspoeld wordt. Ja, vast, zeg ik dan. Er gebeurt van álles wat niet moet! We leven in een wereld, waar 6 miljard mensen helemaal door Delilael beheerst worden en 1 miljard af en toe tot ook behoorlijk. Vandaag zei ik nog tegen dat mens dat ze inderdáád een wereld voor zichzelf heeft gemaakt: wij zijn hier allemaal haar geworden. Zelfs in dieren en planten zit dat gekke mens!

Dus ja, overal gebeuren wel eens dingen die niet moeten. Zonet haalde een vriend van me het voorbeeld aan van een meisje, dat een paar jaar geleden bruut bij haar ouders werd weggehaald, omdat die bij een sekte zaten. Die sekte heette nota bene River of Glory en ze zaten heerlijk op Samos te genieten van het leven. Wat daar nou mis mee was, dat snap ik even niet en niemand snapte dat toen. Nú eindelijk komt er steun voor dat gezin en vindt men dat Jeugdzorg en de Kinderbescherming het meisje nooit bij haar ouders vandaan hadden mogen halen. Ze was immers gezond en gelukkig! Kijk, hier kun je het lezen. Dat bedoel ik.

Wees niet te snel met oordelen over andere mensen. Onderzoek eerst eens waar het over gaat, voordat je je oordeel velt. Ik herinner me opeens dat ik ook eens ben meegeweest met een andere vriendin, die bij de Mormonen zat. Daar is ook iedereen doodsbang voor, maar het wás me een gezellige club mensen! Lief voor kinderen, die tijdens de kerkdienst leuk mochten tekenen (wij mochten dat vroeger maar één keer per 2 weken) en in een groepje leuke dingen gingen doen. Ook weer heel warme en fijne mensen en ze maakten altijd allemaal wat eten klaar om na de kerkdienst samen te eten.

Niks hersenspoelingen! Wat wellicht door sommige mensen als hersenspoelen wordt opgevat, is mijns inziens hun verkeerd begrepen verbondenheid met elkaar. Ze proberen elkaar te helpen. Als iemand ongelukkig wordt in z’n leven, dan is dat meestal door een onverstandige keuze. De rest van de groep probeert diegene dan weer op het pad te krijgen, waarop die persoon weer gelukkig wordt. Elkaar dragen: wat is er nou beter dan dat? Het hoeft helemaal geen kliekvorming te zijn en vaak is er helemaal geen dwang in zo’n groep. Het is een keuze die je maakt om erbij te willen horen en dat heeft dan gevolgen voor je leven, maar niemand die dwingt of forceert. Dat ze iedere 10 jaar een nieuwe datum vaststellen, waarop de wereld zal vergaan? Ach laat ze … dat is toch geen reden om die mensen af te wijzen?

Het katholieke geloof, dát is nou een omgekeerd geloof. Het is het omgekeerde van de orthodoxie, maar zelfs het katholicisme heeft ook genoeg goede kanten. Je leven is niet in één keer kapot en ook niet geleidelijk, als je dat geloof aanhangt. De rituelen zijn alleen niet zo zuiver en het Vaticaan is een beetje een boevenbende van graaiende medemannen. Ze hebben veel te veel macht en daar kicken ze op, maar de gewone gelovigen zijn precies net als jij en ik. De orthodoxie voelt wat zuiverder aan en bemoeit zich niet zo met je leven. Dat is het verschil en de rest hebben we al opgeruimd.

De Islam is ook een omgekeerd geloof, maar hoeveel moslims zijn er niet hartstikke gematigd en wijze, rustige mensen? Warm en met een prachtige cultuur. Die onderdrukken vrouwen niet, lezen niet over allerlei spoken in de Koran en doen heel veel goeie dingen voor de wereld. En ook de meeste baardmannen en vrouwen-met-draagbare-gevangenis zijn aardiger dan je denkt. Ik heb er zoveel gekend en het waren gewoon mensen net als wij allemaal. En die baardmannen laten niet alleen hun vrouw zo’n gevangenisding dragen, maar doen zelf ook zo’n lange jas aan en dragen een kriebelbaard. Daar hoef je toch niet bang voor te zijn?

O en zou ik bijna vergeten: het boeddisme is ook een omgekeerd geloof, gesticht door best een rare man, die Boeddha. Maar als je alleen al naar de Dalai Lama kijkt, zie je hoe er iets prachtigs van gemaakt is.

De wedstrijd Real Madrid – Bayern, gespeeld in Madrid, begint zo. Ik ga er dus van tussen, want ik ben inmiddels ook een beetje fan van Real en van voetbal.

 

©Sophia Vassiliou 2016 – 2017

Twitter:   –   Facebook   –   LinkedIn

Dit bericht mag vrijelijk gekopieerd worden, inclusief afbeeldingen, die vrij van copyright zijn, op voorwaarde dat mijn naam en een werkende link naar mijn weblog en website aanwezig zijn.

Geef gerust een leuke reactie / Please feel free to give a nice reaction