Een behandelstoel voor mijn praktijk

 

Relaxstoel

My new chair for my practice! It will arrive somewhere in November and I’m extremely happy.

 

 

 

©Sophia Vassiliou

Twitter   –   LinkedIn  –  Pinterest

Dit bericht mag vrijelijk gekopieerd worden, inclusief afbeeldingen, op voorwaarde dat mijn naam en een werkende link naar mijn website aanwezig zijn.

This message may be freely copied and shared including images, on the condition that my name and a working link to my website are present.

Geef gerust een leuke reactie / Please feel free to give a nice reaction