Vluchtelingen en TTIP

Sophy goes political! Ja, waarom niet? Vluchtelingenstromen en een nog onbekend handelsverdrag met de VS op komst: TTIP. Goed om daar iets meer van te weten, denk ik. Dankzij een vriendin op facebook dook ik daar vandaag even in. Conclusie: het is niet zo moeilijk! Dit artikel is uit 2015 en zet ik nu even op de blogafdeling van mijn nieuwe website erbij (november 2016).

Vluchtelingen

Eerst eens de vluchtelingen. Aan de ene kant zien we hartverscheurende beelden van het Midden-Oosten, waar mensen zonder pardon van hun ledematen of hun hoofd worden beroofd. Waarom? Omdat ze het niet eens zijn met een stelletje nogal wilde baardkerels. Dat is afschuwelijk en natuurlijk moeten we daar een einde aan maken. Maar om dat te doen, moeten we eerst objectief nieuws naar ons toekrijgen. Dat gebeurt momenteel beslist niet! Je hebt een voor- en een tegenkamp en die gaan keihard tegen elkaar in. En zo weten we niet wat er nou werkelijk gebeurt en wat precies de reden van wat is.

In ieder geval is er een foute club in het noordoosten van Syrië aan de gang. Daar wonen vooral Assyriërs en Koerden en er zijn daar rond de 100.000 mensen die niet eens op papier staan. Ze hebben geen paspoort of ID-kaart en dat lijkt misschien even leuk. Maar het betekent ook dat ze geen rechten hebben. Dat is de andere kant van deze dubieuze vorm van vrijheid. De regering van Syrië vindt het blijkbaar niet nodig om deze mensen eens gewoon op de kaart te zetten of zij worden daarbij tegengewerkt door andere landen. Je weet het niet. Misschien is dat andere land de VS wel.

Maar in dat gebied woedt IS nu en het is belangrijk om te weten waarom ze precies dáár opereren: nou, omdat je daar zonder papieren kunt werken! Zo kun je allerlei erge dingen doen en niemand die je oppakt. Iedereen is immers anoniem! In Noord-Irak en Oost-Turkije gaat het ook niet echt lekker allemaal en de mensen zijn er zat van dat hun land gewoon steeds in de penarie zit. Ze denken: wij gaan naar de landen waar die penarie gecreëerd wordt voor ons. Naar Europa. Daar kunnen wij hopelijk ook fijn leven, beter dan hier. Geef ze eens ongelijk …

Alleen is Europa nou niet echt het grootste continent dat we hier op aarde hebben. Het is al behoorlijk dichtbevolkt en er zijn ontzettend veel problemen. Ik heb al vaak gezegd – en dat weet iedereen trouwens wel – dat dat komt, doordat er wanbeleid is. Problemen worden niet opgelost, maar vergroot en één van de problemen die we hier hebben, is islamisering. Op zich niet zo erg om er een godsdienst bij te krijgen, maar het vervelende is dat er nogal wat onredelijk strenge gelovigen hierheen gekomen zijn. Die eisen rechten voor zichzelf en doen vaak aan foute politiek en handel. Daardoor krijgt de islam – een heel vredige godsdienst in de basis – een slechte naam.

En nu komen er nog miljoenen nieuwe mensen bij, alweer moslims bovendien. Die komen via Griekenland Europa binnen en dan stromen ze door hierheen en naar andere landen. Niemand weet wat men aan moet met deze volksverhuizing en ik vind dat terecht. Ik probeer open en objectief in dit onderwerp te staan, maar als ik politiek correct zou denken, zou ik moeten zeggen: die arme mensen die lijden en kijk al die kindertjes! Kom maar hier, we lossen het wel op.

Toch zeg ik dat niet! Want de andere kant die ook ik in me heb, zegt: dit is te gek voor woorden. We gaan kapot aan zoveel vluchtelingen. Dan is Europa ook nog kapot! Dat moet niet. Wij moeten rechtop blijven staan en wij moeten zorgen c.q. maken c.q. creëren dat de héle wereld het financieel en emotioneel goed heeft net als wij. Wij moeten niet zoveel mensen hierheen halen, maar ophouden zo egoïstisch te zijn en alles voor onszelf te houden.

Voor dít moment ben ik van mening dat alle vluchtelingen die via Griekenland Europa binnenkomen, gelijk geschift moeten worden. Iedereen die niet direct politiek vluchteling en direct in levensgevaar is in z’n land van afkomst, moet gelijk terug naar zijn of haar land van afkomst. Wij als Grieken kennen de mentaliteit van het Midden-Oosten van binnenuit, want het is nagenoeg dezelfde als die wij zelf kennen. Dus niemand kan deze mensen beter doorgronden dan de mensen op onze eilanden. Als het mogelijk is om de terugkerende mensen een klein beetje geld mee te geven, vind ik dat we dat moeten doen. Niet veel, want dan blijven ze komen. Nee, heel weinig: een symbolisch bedrag uit menselijkheid.

Handelsverdragen

Vervolgens moeten de problemen op de hele wereld eens grondig aangepakt worden. We kampen in alle landen met economische problematiek als werkgelegenheid, huisvesting en gezinspolitiek. Daar kunnen we samen over praten om die op te lossen, want dat is heel goed mogelijk. Vandaag ontdekte ik hoe, door een vriendin op facebook, die een artikel over TTIP (uitspreken als tie-tip) op haar profiel had staan. We raakten erover in gesprek en ik begreep hoe het zit: er zit een gemene angel in alle internationale handelsverdragen. EN de meeste daarvan worden hier in Nederland, in het World Trade Center in Amsterdam opgesteld en afgesloten. Ik vertelde al vaak dat het knelpunt van de hele wereldpolitiek in Nederland lag en dat blijkt nu juist te zijn.

Werk aan de winkel dus, right in Holland! Die angel moet uit de handelsverdragen en snel ook. Dan komt er welvaart op de hele wereld en zo hoort het. Ik bekeek vandaag deze documentaire van VPRO’s Tegenlicht van twee dagen geleden. Ik vond hem informatief maar niet helemaal objectief:

http://www.npo.nl/vpro-tegenlicht/04-10-2015/VPWON_1232892

Die ging over een clausule in het aankomende handelsverdrag tussen Europa en de VS (dat TTIP), die roet in het eten gooit: ISDS. De afkorting staat voor Investor State Dispute Settlement oftewel een manier van oplossen van geschillen tussen investeerders en de overheid. Feitelijk betekent deze clausule dat investeerders, dus buitenlandse mensen die een bedrijf in ons land beginnen, de overheid kunnen aanklagen als die het niet eens is met hun werkwijze. In de VS is men daar handig mee geworden en verliest de staat deze rechtszaken meestal niet, maar zover is geen enkel ander land nog tot nu toe.

Heel even over het verdrag zelf: men is daarover nog in onderhandeling en daardoor kunnen we nu nog heel moeilijk inhoudelijke en correcte informatie krijgen over wat er straks gaat veranderen. Ik hoor bange verhalen over chloorkippen (kippenvlees schoongemaakt in chloorwater), dat in de VS verkocht mag worden en hier nu niet, maar straks wel. En over niet goed geteste auto’s die verkocht gaan worden, over genetisch gemanipuleerd eten dat toegestaan wordt enzovoort. Ik heb niet de indruk dat Europa zomaar over haar strenge regelgeving ten aanzien van de kwaliteit van te verkopen goederen en diensten zal heenstappen. Dan komt er immers een volksopstand en ik denk niet dat ze dat zullen riskeren. Ik denk en hoop vooral verder dat ze zo verstandig zullen zijn dat ze Amerikaanse bedrijven niet zullen toestaan om aanbestedingen van de overheid naar zich toe te trekken. Zie je Miami Vice al inburgeringscursussen geven in Lutjegast?

Wij houden ons hier in Amsterdam al jarenlang bezig met het afsluiten van dit soort handelscontracten met alle landen van de wereld, dus we trappen echt niet zomaar in een Amerikaanse muizenval! Natuurlijk moeten we wakker blijven en gelijk alarm slaan als er op dit gebied toch iets mis dreigt te gaan, maar ik denk dat dít meevalt. Zie je hoe handig logisch denken is? Zonder dat los je dit niet op!

Nu dat ISDS. Dat is dus een regeling waardoor bedrijven de overheid kunnen aanklagen en miljoenen- nee, miljardenclaims kunnen eisen als schadevergoeding voor vermeend winstverlies. Toen de westerse landen hun koloniën verlieten, sloten ze handelsoctrooien met hen af met ISDS, zodat ze nog steeds voet aan de grond hadden in die landen. Het is dus iets wat zijn tijd heeft gehad, iets wat uit de tijd is en erg suf.

 Zo ingewikkeld wordt handel gemaakt, terwijl dat helemaal niet hoeft als iedereen integer is
Zo ingewikkeld wordt handel gemaakt, terwijl dat helemaal niet hoeft als iedereen integer is

Die ISDS-regeling maakt dat al het geld naar enorme bedrijven wordt toegetrokken. En binnen die bedrijven gaat het geld naar de Grote Directeuren en Investeerders, niet naar het personeel. De ISDS-clausule in handelsverdragen is de angel die alle mensen tot slaven maakt. Die moet weg en dan krijgen we rust en vrede. Let maar op! Dat hele TTIP-gebeuren is geen probleem, maar dan wel zonder die clausule. En met respect voor onze wetten. Nou ja, die worden eigenlijk alleen maar getreden door dat ISDS, niet door de contracten zelf.

In Griekenland heeft onze overheid niets meer te zeggen, want uit arren moede hebben wij al onze overheidsbedrijven – vervoer, telecom, energie enzovoort – moeten verkopen aan buitenlandse investeerders. Tegen wurgcontracten van hier tot Tokyo en weer terug en dat ‘wurg’ staat dan voor die ISDS-clausule. In Canada hebben ze er ook last van, want daar wordt op grote schaal naar schaliegas geboord door Amerikaanse bedrijven, terwijl de Canadese regering dit niet toestaat. Ze kunnen het alleen niet tegenhouden, want dan krijgen ze die miljoenenclaims. Alle landen van de wereld kennen dit probleem en het kan gewoon opgelost worden, net als alles.

Wij zitten hier in een noodflatje, zoals ik wel verteld heb, omdat ons huis grondig verbouwd wordt. Twee van onze katten zijn mee. Eén is nog bij het huis en dat is moeilijk. Ik heb medelijden met hem, hoewel het geen lief dier is en vandaag had ik het er even over met een paar achterburen. Toch aardige mensen in dat rottige buurtje! Zij hebben ook katten en die joeg ik altijd weg, hoewel ik dat niet leuk vond. Ik zag namelijk dat ze constant ruziën over territoria en ik meende onze katten een handje te helpen in het ook hebben van een stukkie grond.

Maar het bleek anders te werken, want die buurvrouw had ook opgelet. Ze had opgemerkt dat dezelfde katten vaak op dezelfde tijd op dezelfde plek zijn. Dus ‘s ochtends in hun tuin, ‘s middags in die van ons enzovoort. Dat betekent dat die slimme dieren een best groot logistiek probleem zelf hebben opgelost. Niet de één dit stuk en de ander dat, maar jij in de ochtend en ik in de avond. Er zitten namelijk veel katten in dat buurtje en veel mensen willen ze absoluut niet in hun tuin. Ze moeten dus met veel dieren een kleine ruimte bekatten en dat lukt ze! Ik hoef geen katten meer uit onze tuin te jagen, weet ik nu en wat ik ook weet, is dat wij als mensen onze problemen ook kunnen oplossen als katten dat kunnen!

Voor dit handelsprobleem is de oplossing echt ontzettend simpel: we hebben de VN, die hoort op te komen voor het welzijn van burgers. Laat die z’n werk maar eens doen! Die kan dus bij investeerders en overheden aan tafel komen zitten om op onze rechten toe te zien. Om te eisen dat die ISDS-clausule (en misschien nog wel meer) verplicht uit alle contracten geschrapt moet worden en niet meer geldig is vanaf vandaag of een datum in de zeer nabije toekomst. Nu het bekend is dat ISDS bestaat en wat het is, wil niemand dat meer. Ik hoop dat er, zodra dat verboden is, claims teruggevorderd zullen worden. Dat kun je heel eenvoudig regelen via wetgeving. Dan komt er gerechtigheid en als er in onze politici nog enige wijsheid zit, hoeft dit niet lang te duren.

Dus lieve mensen: wees niet tegen TTIP, maar tegen ISDS-clausules en de CETA in ALLE internationale handelsverdragen. Dat is als je écht wereldvrede en wereldwijde welvaart wilt en als je geen vluchtelingenstromen of oorlogen wilt zien. Katten kunnen handel drijven met elkaar, dus dan kunnen wij het ook!

 

©Sophia Vassiliou 2016

Twitter   –   facebook   –   LinkedIn

Dit bericht mag vrijelijk gekopieerd worden, inclusief afbeeldingen, die vrij van copyright zijn, op voorwaarde dat mijn naam en een werkende link naar mijn weblog en website aanwezig zijn.